Ilmastotuuppauksen tutkijat mukana etsimässä keinoja vauhdittaa turkulaisten ilmastotoimia

07.03.2023

Turun yliopiston psykologian tutkijat ovat vahvasti mukana Turun kaupungin hankkeessa, jossa etsitään keinoja vauhdittaa kansalaisten ja yritysten ilmastotoimia. Turku sai EU:lta kehittämistyöhön 500 000 euron hankerahoituksen, osa siitä ohjataan yliopiston kanssa tehtävään tutkimukseen, kestävien elämäntapojen kokeilujen tekemiseen sekä yritysten ilmastotyön vauhdittamiseen.

Turun kaupunki on valittu pilottikaupungiksi eurooppalaiseen, kaksivuotiseen NetZeroCities Pilot Cities -ohjelmaan. EU-rahoitteinen ilmasto-ohjelma linkittyy Euroopan unionin 100 hiilineutraalin kaupungin missioon.

Ohjelmassa Turku kehittää yhdessä 52 muun pilottikaupungin kanssa innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien ilmastotyön vauhdittamiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Verkostomaisen yhteistyön tavoitteena on nopeuttaa siirtymää kohti hiilineutraaliutta kaikkialla Euroopassa.

Turun yliopiston psykologian tutkijat ovat mukana osuudessa, jossa tehdään tutkimusta ja kokeiluja kestävien elämäntapojen sekä yritysten ilmastotyön vauhdittamiseen.  Kehittämisessä hyödynnetään käyttäytymistieteitä ja erityisesti tuuppaukseksi kutsuttua metodia, jolla ilmastoystävällisestä valinnasta tehdään käyttäjälle houkuttelevampi vaihtoehto.

Turun yliopiston osuutta johtaa professori Paula Salo, joka toimii ClimateNudge- eli ilmastotuuppauskonsortion johtajana.

Hankkeen tavoitteena on muun muassa luoda verkkoalusta, jolla voidaan seurata kaupungin ja alueen toimijoiden ajankohtaista ilmastotyötä ja päästövähennyksiä sekä ilmastolähettiläsverkosto innostamaan ja kehittämään asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ilmastotyöhön.


Teksti: Erja Hyytiäinen
Kuva: Martti Tulenheimo

Luotu 07.03.2023 | Muokattu 07.03.2023