Tutkijat selvittävät tuuppausta ihmisten toimintatapojen muuttamiseksi

25.02.2021

Tutkijat selvittävät, miten tuuppaustoimilla voidaan ihmisiä ohjata tekemään ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta hyviä valintoja. Psykologian professori Paula Salon johtama CLIMATE-NUDGE -tutkimuskonsortio hyödyntää maailmalla jo laajemmin käytettyä nudge-menetelmää. Siinä asiat esitetään ihmiselle niin, että toivottu vaihtoehto on vaivattomin valita.

– Tuuppauksessa on kyse valinta-arkkitehtuurin muokkauksesta niin, että etukäteen mietimme, mikä on toivottu valinta ja pyrimme esittämään sen niin, että se on helppo valinta. Mietimme, miten voimme tukea ihmisiä eri päätöksentekotilanteissa, psykologian professori Paula Salo sanoo.

Konsortio sai tutkimustaan varten Strategisen tutkimuksen neuvostolta kolmen vuoden tutkimusrahoituksen. Menetelmän metodologian kehittämisen rinnalla kokeillaan, miten erilaisilla tuuppaustoimilla voidaan vähentää liikenteen kasvihuonepäästöjä ja lisätä hiilinielujen tehoa.

Tutkimuksen aikana toteutetaan todellisia tuuppaustoimia ja arvioidaan niiden tuloksia.

– Tässä kohtaa voi herätä ajatus, että tässä on jotain kyseenalaista. Onko meillä oikeus ohjata ihmisten ajattelua, kuka saa päättää ja ketä ohjataan? Eettinen pohdinta ja metodologian kehittäminen eettiset tekijät huomioonottavaksi on tutkimuksemme keskeisiä tehtäviä, Salo sanoo.

Maailmalla tuuppaustoimia on jo ilmastonmuutoksen hillitsemiseen käytetty, mutta keinot ovat kohdistuneet pääasiassa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Hiilinielujen mukaanotto tuuppaustoimeksi on suomalainen uutuus.

– Suomessa noin 60 prosenttia metsistä on yksityisomistuksessa. Siksi on hyvin tärkeää, millä tavalla nämä yksittäiset ihmiset hoitavat metsiä hiilinieluina, Salo sanoo.

Yksi tuuppauksen keino on oletusvalinta. Esimerkkinä siitä toimii suomalainen säännös, jonka mukaan jokainen on mahdollinen elintenluovuttaja, ellei sitä erikseen kiellä. Kun vastaparina on valtio, jossa elintenluovutushalu on erikseen ilmaistava, lopputuloksena on, että Suomessa luovutettavia elimiä kertyy enemmän. Tai malli, jossa sähköyhtiö tarjoaa määräaikaisen sähkösopimuksen jatkamiseksi uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Sopimuksen voi vahvistaa helposti tekstiviestillä. Muunkin vaihtoehdon voi valita, mutta se edellyttää yhteydenottoa sähköyhtiöön.

– Kehitämme sidosryhmiemme kanssa tuuppausinterventioita. Tutkimme, miten suuri vaikutus tuuppaustoimella on ihmisten ratkaisuihin ja vertaamme sitä esimerkiksi verotuksellisten ratkaisujen aikaansaamaan vaikutukseen, Salo kertoo.

Kolmen vuoden aikana monitieteinen tutkimusryhmä selvittää, ovatko tuuppaukset kustannustahokkaita, ovatko ne eettisiä ja mikä vaikutus niillä on terveyteen.

Turun yliopiston rinnalla konsortiossa ovat mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Pellervon taloustutkimus, Suomen ympäristökeskus, Itä-Suomen yliopisto ja Työterveyslaitos.

Lisätietoja: CLIMATE-NUDGE -konsortion johtaja, psykologian professori Paula Salo, 050 468 2458, paula.salo@utu.fi

Luotu 25.02.2021 | Muokattu 25.02.2021