Perhetutkimuksen päivien teemana resilienssi – ilmoittaudu nyt

12.10.2022

Yksilön ja perheen sieto- ja selviytymiskykyä kuvaava resilienssi on nostettu marraskuussa vietettävien Perhetutkimuksen päivien tämänvuotiseksi teemaksi. Nyt on aika ilmoittautua 10.–11.11. Turussa järjestettäville päiville. Tapahtumaan voi osallistua myös etänä.

Resilienssin merkitys on korostunut erityisesti viime vuosina, kun poikkeukselliset olosuhteet ovat vaatineet joustavuutta, uusien ratkaisujen nopeaa käyttöönottoa ja toiveikkuutta. Tutkimuspäivien tavoitteena on käsitellä resilienssiä perhe- ja läheissuhteissa eri tieteenalojen näkökulmista.

Tapahtuman pääpuhujiksi on kutsuttu sosiaalityön professori Michael Ungar Dalhousie yliopistosta Kanadasta, sosiaalityön yliopistonlehtori David Pålsson Tukholman yliopistosta, väestötutkimuksen apulaisprofessori Linnea Karlsson Turun yliopistosta ja kehityspsykologian apulaisprofessori Noona Kiuru Jyväskylän yliopistosta.

Michael Ungar on sosiaalisen ja psykologisen sietokyvyn tutkija ja hän on johtanut vuodesta 2002 lähtien yliopistossaan toimivaa Resilience Research Centreä. Keskuksen tutkimuksiin lukeutuu useita monialaisia ja eri valtioissa toteutettuja vertailevia pitkittäistutkimuksia, joissa on keskitytty syrjäytyneiden lasten ja perheiden sietokykyyn. Ensimmäistä kertaa Suomeen luennoimaan saapuva Ungar puhuu Perhetutkimuksen päivillä otsikolla Systemic Approaches to Nurturing Resilience Among Children, Youth and Families with Complex Needs.

Erityisesti lasten hyvinvointiin sekä sijais- ja perhehoitoon sekä niihin liittyvään valvontaan tutkimuksissaan keskittyneen David Pålssonin puhuu otsikolla Privatisation of out-of-home care for children – current situation and implications. Hänen luentonsa perustuu Ruotsissa ja Pohjoismaissa tehtyihin tutkimuksiin.

Turun yliopiston FinnBrain Cohort Study -tutkimuksen perustaja ja hankkeen varajohtaja Linnea Karlsson puhuu otsikolla Hyvä ja paha stressi: mikä suojaa ja mikä altistaa stressin terveyshaitoille?

Nuorten oppimista, hyvinvointia ja onnistuneita koulusiirtymiä tutkivia hankkeita johtava Noona Kiuru puhuu otsikolla EduRESCUE: Oppilaiden hyvinvointi ja oppiminen koti- ja kouluympäristöissä. EduRESCUE on monitieteinen tukimus- ja kehittämishanke, jossa tutkitaan laaja-alaisesti COVID-19-pandemian vaikutuksia kouluihin, oppilaisiin, huoltajiin, opettajiin ja rehtoreihin.

Molempina päivinä on myös useita työryhmiä ja niissä noin 60 erillistä esitystä.

Tutkimuspäivät järjestää Turun yliopiston psykologian oppiaine sekä Perheiden ja läheissuhteiden tutkimusseura ry.

>> Lue lisää ja ilmoittaudu osallistujaksi viimeistään 4.11.

Luotu 12.10.2022 | Muokattu 12.10.2022