Tutkimus psykologian oppiaineessa

Ihmismielen toimintaa ja ihmisen käyttäytymistä tutkitaan kaikilla mahdollisilla elämänalueilla ja elämäntilanteissa: niin liikenteessä, koulunpenkillä, urheilujoukkueessa ja kokouksissa kuin myös masentuneena, onnellisena, päihtyneenä ja vihaisena. Psykologinen tutkimus liikkuu monien tieteenalojen rajamaastossa. Psykologia tutkii ihmisen toimintaa ja sen lainalaisuuksia seuraavanlaisilla kysymyksillä: Miten ihmismieli toimii? Miten aivot toimivat? Mikä saa ihmisen ylipäätään toimimaan?  Miksi ihminen käyttäytyy niin kuin hän käyttäytyy? Miten mieli kehittyy läpi elämänkaaren? Mikä saa aikaan erilaiset tunnetilat? Miten ihmisen käyttäytyminen muuttuu seurassa? Kuinka mielen toiminta ja käyttäytyminen eroavat yksilöstä toiseen?

Psykologian oppiaineessa on pitkä perinne kognitiivisten prosessien kuten tarkkaavaisuuden, kielen, työmuistin ja oppimisen ja sen häiriöiden (Oppimistutkimuksen keskus, Otuk) tutkimuksessa; näihin liittyviä ilmiöitä tutkitaan sekä behavioraalisella (silmänliikelaboratorio Turku EyeLabs) että hermostollisella tasolla (Turku Brain and Mind Center, TBMC).

Toisena vahvuusalueena on vertaissuhteiden muodostuminen ja erityisesti koulukiusaamisen ja sen ennaltaehkäisemisen tutkimus (KiVa Koulu -hanke) sekä opiskeluhyvinvoinnin (opiskelu, sosiaaliset suhteet, tunne ja mieli) edistäminen toisella asteella (Opintokamu-hanke).

Kolmantena vahvuusalueena on tajunnan ja erilaisten tietoisuudentilojen (uni) sekä psyykkisen että hermostollisen tason tutkimus.

Oppiaineemme johtaa kahta Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa tutkimushanketta: Suomalainen tiedepääoma ja sen kasvattaminen (FINSCI) ja Ilmastotuuppaus: Kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja hiilinielujen vahvistaminen yhteisöllisesti käyttäytymistieteellisin ohjauskeinoin (CLIMATE-NUDGE).

CLIMATE-NUDGEen liittyen oppiaineemme tutkijat ovat mukana Pellervon tutkimuskeskuksen johtamassa Tuuppausta ilmastoviisaaseen maankäyttöön maa- ja metsätaloudessa eli TUIMA-tutkimushankkeessa, jossa laajennetaan fokusta kestävän maankäytön suuntaan.

Näitä asioita asiantuntijamme tutkivat

Aggressiivisuus  Christina Salmivalli
Aikatietoisuus Jarno Tuominen, Susanna Salomäki
Epidemiologia Nils Sandman
Blindsight Henry Railo
EEG Henry Railo
Emootiot ja tunteet Pilleriin Sikka
ERP Mika Koivisto, Henry Railo, Niina Salminen-Vaparanta
Evoluutiopsykologia Patrick Jern,  Katja Valli, Nils Sandman
GDE-malli (Goals for Driver Education) Esko Keskinen
Hyvinvointi ja onnellisuus Pilleriin Sikka
Interventiot Christina Salmivalli Sari Ahlqvist-Björkroth  
Keskosuus ja hyvin ennenaikainen syntymä Sari Ahlqvist-Björkroth Riikka KorjaAnnika LindSusanna Salomäki
Itsesäätely Riikka Korja
Kehityspsykologia Riikka Korja Susanna Salomäki
Kielen psykologia Jukka Hyönä
Kielen (erityisesti tekstin) ymmärtäminen Johanna Kaakinen, Henri Olkoniemi
Kiusaaminen  Christina Salmivalli, Miia Sainio
Kognitiivinen psykoterapia  Armi Hakanen
Kognitiiviset prosessit Pekka Niemi
Konsultoiva työote Annarilla Ahtola
Koulukiusaaminen  Virpi Pöyhönen, Miia Sainio, Elisa Poskiparta
Yliopistokiusaaminen, Ari Kaukiainen
Korkeakouluopiskelijoiden oppimismotivaatio, Ari Kaukiainen
Koulupsykologinen työ Annarilla Ahtola
Koulusiirtymä Annarilla Ahtola
Kouluvalmius Annarilla Ahtola
Lukeminen ja silmänliikkeet  Jukka Hyönä, Johanna Kaakinen, Tuomo Häikiö, Henri Olkoniemi
Lukemisen psykologia Pekka Niemi, Jukka Hyönä
Lukemisvaikeuden riskitekijät ja kuntoutus Elisa Poskiparta
Lukutaidon kehittyminen Elisa Poskiparta, Tuomo Häikiö, Pekka Niemi
Mieli ja aivot Antti Revonsuo
Mindfulness Oskari Lahtinen
Muuttuneet tajunnantilat Antti Revonsuo, Katja Valli, Pilleriin Sikka, Jarno Tuominen
Myötätunto Sonja Kumlander, Oskari Lahtinen
Neglect Heikki Hämäläinen
Neurokognitiivinen muotoutuvuus  Heikki Hämäläinen
Nivelvaiheen yhteistyö Annarilla Ahtola
Nukkuminen, unennäkö ja painajaiset Antti Revonsuo, Nils Sandman, Katja Valli, Pilleriin Sikka, Jarno Tuominen
Opiskeluhyvinvointi, Miia Sainio, Elisa Poskiparta
Oppilashuolto Annarilla Ahtola
Oppimisvaikeudet ja sosiaalinen kompetenssi Ari Kaukiainen
Pelaaminen Suvi Holm
Perhesuhteet  Sari Ahlqvist-Björkroth, Riikka Korja
Raskaudenaikainen kehitys ja vanhemmuus Riikka Korja Sari Ahlqvist-Björkroth
Seksuaaliset toimintahäiriöt  Annika Gunst
Seksuaalisuus  Annika Gunst
Sokeanäkö Henry Railo
Sosiaaliepidemiologia Paula Salo
Sosiaalinen kehitys Christina Salmivalli
Sosiaalisen simulaation teoria Jarno Tuominen
Sähkömagneettiset kentät Heikki Hämäläinen
Tajunnantutkimus ja tietoisuus Mika Koivisto, Antti Revonsuo, Nils Sandman, Niina Salminen-Vaparanta, Jarno Tuominen, Katja Valli, Henry Railo, Roosa Kallionpää, Pilleriin Sikka
Tarkkaavaisuus  Johanna Kaakinen, Mika Koivisto, Jukka Hyönä
Tiedepääoma  Johanna Kaakinen, Tuomo Häikiö, Henri Olkoniemi
Tietoisuus Antti Revonsuo, Mika Koivisto, Henry Railo, Niina Salminen-Vaparanta, Jarno Tuominen
Tarkkaavaisuus  Johanna Kaakinen, Mika Koivisto, Jukka Hyönä
Toiminnanohjaus Heikki Hämäläinen
Toverisuhteet Virpi Pöyhönen
Transkraniaalinen magneettistimulaatio (TMS) Henry Railo, Mikko Hurme, Niina Salminen-Vaparanta
Tunteiden merkitys oppimisessa  Johanna Kaakinen, Tuomo Häikiö, Henri Olkoniemi
Tuntoaisti Heikki Hämäläinen
Tuuppaaminen Paula Salo, Nils Sandman, Jarno Tuominen
Työkyvyttömyys Paula Salo
Uni Paula Salo, Nils Sandman
Unettomuus Paula Salo
Unitutkimus  Antti Revonsuo, Pilleriin Sikka, Jarno Tuominen, Katja Valli
Vanhemmuus Sari Ahlqvist-Björkroth  Riikka Korja
Varhainen vuorovaikutus Riikka Korja Sari Ahlqvist-Björkroth
Varhainen stressi Riikka Korja
Vertaissuhteet  Christina Salmivalli Susanna Salomäki
Visuaalinen havaitseminen Mika Koivisto
Visuaalinen tajunta  Henry Railo, Mikko Hurme, Niina Salminen-Vaparanta
Visuaalinen tarkkaavaisuus Jukka Hyönä, Henry Railo
Vertaissuhteet  Christina Salmivalli
Visuaalinen havaitseminen Mika Koivisto
Visuaalinen tajunta  Henry Railo, Mikko Hurme, Niina Salminen-Vaparanta
Visuaalinen tarkkaavaisuus Jukka Hyönä, Henry Railo
Visuaalinen havaitseminen Mika Koivisto
Visuaalinen tajunta  Henry Railo, Mikko Hurme, Niina Salminen-Vaparanta
Visuaalinen tarkkaavaisuus Jukka Hyönä, Henry Railo

Oppiaineessamme tehdyt väitöstutkimukset

(*-merkityt artikkeliväitöskirja)

SAINIO, MIIA *Same- and Other-Sex Victimization: Risk Factors, Consequences, and Protection by Peers, 2013.

PÖYHÖNEN, VIRPI *Defending behavior in bullying situations. 2013

RAILO, HENRY *Neural mechanisms underlying conscious and unconscious vision – Evidence from event-related potentials and transcranial magnetic stimulation, 2013

LAAKSO, VIRPI *Relieved after doctor’s consultation? Primary health care patients’ complaint-related worries, 2013.

AHTOLA, ANNARILLA *Proactive and Preventive Student Welfare Activities in Finnish Preschool and Elementary School: Handling of Transition to Formal Schooling and a National Anti-Bullying Program as Examples, 2012.

KÄRNÄ, ANTTI *Effectiveness of the KiVa Antibullying Program. 2012

MUNCK, PETRIINA *Cognitive development of very low birth weight children from infancy to pre-school age, 2012.

KUUSKORPI, TAINA Psykologisten testien käyttö Suomessa. 2012

TAKIO, FIIA *“It’s all right” – Multimodal rightward spatial bias modified by age and praxis, 2012.

LUUKKAINENMARKKULA, RIITTA *”Dov’é la sinistra?” – Hemispatial Neglect in Stroke, 2012.

HÄIKIÖ, TUOMO *Reading Development During Elementary School Years: Evidence from Eye Movements. 2011.

MALMBERG, MIRJA Vanhemman sisaruksen kokemus äidin ja uuden vauvan yhdessäolosta, 2010.

MYNTTINEN, SAMI *Finnish novice drivers’ competences – compared to the Swedish, Dutch and Austrian novices, 2010.

PYYKKÖNEN, PIRITA *The importance of semantics: Visual world studies on drawing inferences and resolving anaphors, 2009.

LEPPÄNEN, PIA *Behavioral Responses in Mice Selectively Bred for High and Low Lewels of Open-field Thigmotaxis, 2009.

KWON, MYOUNG SOO *Detection of GSM mobile phone electromagnetic field: behavioral and neurophysiological measurements, 2009.

FINNILÄ-TUOHIMAA, KATARINA *Expertise and decision making among clinicians in investigations of alleged child sexual abuse, 2009.

VALLI, KATJA *Threat Simulation – The Function of Dreaming? 2008

PEETS, KÄTLIN *Social Cognition and Behavior in Relationship Context. 2008

ALHOLA, PAULA *Cognitive performance after menopause: The effects of mone therapy and sleep deprivation, 2007.

RENVALL, KATI *Contextual Priming in the Treatment of Anomia. 2006

OJANEN, TIINA *From skill to Will. The Influence of Social Goals and Schemas on Social Adjustment in Early Adolescence, 2006.

NUMMENMAA, LAURI *Orienting of Social Attention. 2006

SALMI, SATU *"Seen a cop lately?" Finnsh citizens' perceptions of the police. 2006.

KIVIJÄRVI, MARJA *A contented baby has a sensitive mother. The Construct and Determinants of Maternal Sensitivity Behaviour, and its
Association with Infant Temperament and Behaviour in Early Interaction, 2005.

ANGLÉ, SUSANNA *Poor eating in young children and body dissatisfaction in prepubertal girls and boys. Findings from participants in a prospective atherosclerosis prevention trial for children. The STRIP Project. 2005.

DUFVA, MIA *Focus on Beginning Foreign Language Learning. On Predicting and Supporting English Literacy Learning in Finnish Primary School. 2004.

KAAKINEN, JOHANNA *Perspective Effects on Text Comprhension: Evidence from Recall, Eyetracking and Think-Alouds, 2004.

OKSAMA, LAURI Dynamic Attention to Multiple Moving Objects. 2004

KALLIO, SAKARI *Hypnosis and Altered State of Consciousness; Empirical and Theoretical Considerations, 2003.

LAAPOTTI, SIRKKU *What are Young Female Drivers Made of? Differences in attitudes, exposure, offences and accidents
between young female and male drivers. 2003.

MARTYNOVA, OLGA *Speech Discrimination in Newborns as Revealed by Mismatch Negativity (MMN). 2003

LAATU, SARI *Semantic memory deficits in Alzheimer´s disease, Parkinson´s disease and multiple sclerosis. Impairments in coscious
understanding of concept meanings and visual object recognition. 2003.

KAUKIAINEN, ARI *Social Intelligence as a Prerequisite of Indirect Aggression. Some manifestations and concomitants of covert forms of
aggression. 2003.

POSKIPARTA, ELISA *Remediation of reading difficulties in grades 1 and 2. Are cognitive deficits only part of the story? 2003.

MÄKI, HANNA *Elements of Spelling and Composition. Studies on Predicting and Supporting Writing Skills in Primary Grades, 2002.

SILVÉN, MAARIT *”Something from almost nothing”. Early Interaction and Language Acquisition in Finnish Children. Cascading Effects from
First Words to Reading. 2002.

BACKMAN, MARTIN Driving Skill: The Role of Car Control Behavior. 2001.

PORTIN, RAIJA *Cognitive functioning in midlife. Assessment by Mild Deterioration Battery and CogniSpeed. 2000.

BERTRAM, RAYMOND *Morphology in the mind. Word processing in Finnish and Dutch. 2000

WARIS, KYÖSTI *Mental well-being in work. A sign of a healthy organisation and a necessary precondition of the organisation development. 1999.

KOIVISTO, MIKA *Semantic Priming in the Cerebral Hemispheres. Brain Asymmetries in Automatic, Expectancy-based, and Postlexical
Processing. 1999.

KONTTILA, ARJA Suomalainen WISC-R. Poikittais- ja pitkittäistutkimus psykometrisen älykkyyden rakenteesta ja prosesseista. 1999.

TARMI-MATTSSON, MINNA Family-based dietary intervention and its psychological effects on participants in a project of preventive cardiology (The STRIP
baby Project). 1998.

HATAKKA, MIKA Novice Drivers´ Risk - and Self-Evaluations - Use of Questionnaires in Traffic Psychological Research. Method Development, General Trends in Four Sample Materials, and Connections with Behaviour. 1998.

HÄMÄLÄINEN, PÄIVI *The Chracteristics and Evolution of Incipient Cognitive Decline in Multiple Sclerosis. 1998.

RÄIHÄ, HANNELE *Family Interaction and Infant´s Crying. Prospective Studies of Families with Colicky and Non-colicky Infants.
Turun yliopiston julkaisuja, sarja B, osa 226, 1998.

SALMIVALLI, CHRISTINA *Not Only Bullies and Victims. Participation in Harassment in School Classes: Some Social and Personality Factors.
Turun yliopiston julkaisuja, sarja B, osa 225, 1998.

HANNUS, MATTI Oppikirjan kuvitus - koriste vai ymmärtämisen apu. Turun yliopiston julkaisuja, sarja C, osa 122, 1996.

REVONSUO, ANTTI *On the nature of consciousness; Theoretical and Empirical Explorations. Turun yliopiston julkaisuja, sarja B, osa 209, 1995.

RAIVOLA, PETRI Ympäristöuhan sosiaalinen representaatio. Rikka rokassa vai viimeinen pisara? Turun yliopisto, Psykologian tutkimuksia 98, 1995.

HUHTANIEMI, PÄIVI The sense of life control and thoughts of early retirement. Turun yliopiston julkaisuja, sarja B, osa 210, 1995.

TIURANIEMI, JUHANI Työn, työyhteisön ja esimiestoiminnan arviointi. Arviointien keskinäiset yhteydet kahdessa julkisen sektorin organisaatiossa.
Turun yliopiston julkaisuja, sarja C, osa 104, 1994.

HYÖNÄ, JUKKA *Eye movements during reading and discourse processing. University of Turku, Psychological research reports 65, 1993.

TALO, SEIJA Psychological assessment of functioning in chronic low back pain patients. Model application in comprehensive rehabilitation.
Publications of the Social Insurance Institution, ML: 116, 1992.

VAURAS, MARJA Text Learning Strategies in School-aged Students. Suomalaisen tiedeakatemian julkaisuja, sarja B, osa 59, 1991.

KESKINEN, SOILI Päiväkotihenkilöstön sisäisten mallien yhteys työviihtyvyyteen, työn rasittavuuteen ja ammatti-identiteettiin.
Turun yliopiston julkaisuja, sarja C, osa 80, 1990.

LAINE, MATTI On the mechanism of verbal adynamia. A neuropsychological study. Turun yliopiston julkaisuja, sarja B, osa 185, 1989.

NIEMI, PÄIVI Adolescents and the family: images and experiences of family life in Finland. Turun yliopiston julkaisuja, sarja B, osa 181, 1988.

KORHONEN, TAPIO Learning Disabilities in Children. An empirical subgrouping and follow-up. Turun yliopiston julkaisuja, sarja B, osa 178, 1988.

SAARILUOMA, PERTTI *Coding problem spaces in chess. Societas Scientiarum Fennica, Commentationes Scientiarum Socialium 23, 1984.

KESKINEN, ESKO Inhimillinen tekijä liikenteessä. Turun yliopisto, Psykologian tutkimuksia 59, 1982.

NIEMI, PEKKA *Visual and auditory stimulus intensity, reaction time, and cognitive processes. University of Turku, Psychological Research Reports 54, 1981.

SNELLMAN, LEILA Ennustaminen ja selittäminen sosiaalisena päättelyprosessina. Kahden lapsen välisen vuorovaikutuksen ennustaminen ja selittäminen
agentti- ja targetvihjeiden perusteella. Turun yliopiston julkaisuja, sarja C, osa 31, 1981.

SAARI, SALLI Mielenterveyden muutoksen ennustaminen ja selittäminen kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 10, 1981, Helsinki.

OJALA, MIKKO Muististrategioiden kehittymisestä ja opettamisesta. Muistin kehityspsykologinen tutkimus peruskoulun ensimmäisen,
kolmannen ja kuudennen luokan oppilailla. Turun yliopisto, psykologian tutkimuksia 30, 1978.

RAUSTE, MAIJALIISA The image of man among finnish girls and boys an the basis of material from Helsinki and North Karelia 1975. Reports from the department of psychology,
University of Turku 41, 1975.

WUORIO, URPO The effect of Rh-immunization on the psychological development of the child. Turun yliopiston julkaisuja, sarja B, osa 132, 1974

STROMNES, FRODE Associations of adresses: A study in serial verbal learning. Private edition, 1971.

KOLEHMAINEN, KYÖSTI Studies on apparent properties of inspection objects as determiners of figural after-effects. Turun yliopiston julkaisuja, sarja B, osa 119, 1970.

MIKKONEN, VALDE On the retention of perceptual quantities. Societas Scientiarum Fennica, Commentationes Humanarum Litterarum, Vol. 44, Nr. 3, 1969.

LAGERSPETZ, KIRSTI Studies on the aggressive behaviour mice. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia, sarja B, nide 131, 1964.

KIVILUOTO, HILLEVI Oppikoulumenestysprognoosin kontrollista. Oppikoulumenestysprognoosin kontrollista II. Turun yliopiston julkaisuja, sarja B, osa 59, 1956.

Psykologian laboratoriossa väitelleet

HEIKKINEN, VÄINÖ Arbeitskurvenversuche mit 9-13 jährigen Volkshulern. Turun yliopiston julkaisuja B XLI. 1952.

IHALAINEN, VILHO JUHANI Maalaisväestön uskonnollinen elämä. Kuopio: Pellervo 1947

SALOMAA, SIRKKA Ikäkausien vaihtelu. Tutkimus Helsingin yliopistossa vv. 1828-1878 toimineiden opettajien elämänkuluista.
Porvoo: WSOY. 1945

HINKKANEN, ALEKSANTERI Koulumenestys ja elämäura. Tutkimus Turun suomalaisen klassillisen lyseon oppilaista vv. 1888-1917. Turku
1944.

TUOMPO, AARRE Experimentelle und sozialpsychologische Untersuchungen bei der Landjugend. 1942

Psykologian väitöskirjoja

Dream affect (2020)

Conceptual and methodological issues in the study of emotions and moods experienced in dreams
Pilleriin Sikka
(Artikkeliväitöskirja (G5))

Julkaisuja

Secretin modulates appetite via brown adipose tissue-brain axis (2023)

European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
Sun Lihua, Laurila Sanna, Lahesmaa Minna, Rebelos Eleni, Virtanen Kirsi A., Schnabl Katharina, Klingenspor Martin, Nummenmaa Lauri, Nuutila Pirjo
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

The effects of secondary stressors, social identity, and social support on perceived stress and resilience: Findings from the COVID-19 pandemic (2023)

Journal of Environmental Psychology
Ntontis Evangelos, Blackburn Angélique M, Han Hyemin, Stöckli Sabrina, Milfont Taciano L, Tuominen Jarno, Griffin Siobhán M, Ikizer Gözde, Jeftic Alma, Chrona Stavroula, Nasheedha Aishath, Liutsko Liudmila, Vestergren Sara
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))