Oppimistutkimuksen keskus (OTUK)

Oppimistutkimuksen keskus toteuttaa yliopistollista ja yhteiskunnallista palvelutehtävää tuottamalla oppimistutkimuksen alan julkaisuja ja sovelluksia.

Oppimistutkimuksen keskuksen julkaisemat oppimistutkimuksen sovellukset perustuvat useimmiten tutkimukseen, jossa tuotteen vaikuttavuutta ja pätevyyttä on arvioitu.

Tuotteet ovat oppimisen ja oppimisvaikeuksien arvioinnin ja kuntoutuksen yksilö- ja ryhmätyöskentelyssä käytettäviä menetelmiä sekä yleisiä oppaita. Ne kohdistuvat lukemisen ja kirjoittamisen, matematiikan, englannin kielen, motivaation, metakognition ja sosiaalisten taitojen arviointiin ja kuntoutukseen.

Jokaisen tuotteen kohdalla on mainittu sen käytölle soveltuvimmat luokka-asteet. Oppimisvaikeusoppilaille testejä ja opetusohjelmia voi käyttää myöhemmilläkin luokilla. Testit ja opetusohjelmat sisältävät aina käyttäjän oppaan sekä tarvittavan testi- tai opetusmateriaalin.