Riikka Korja profiilikuva
Riikka
Korja
professori, psykologia
Psykoterapeutti, Kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi
Tärkeimmät projektit: InterLearn-huippututkimusyksikkö, FinnBrain-projekti, PIPARI-projekti, Hyvän kasvun avaimet

Contact

Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Aiheet: Lapsen kehitys
vanhemmuus
perhe
raskaus
ennenaikainen syntymä
perheinterventiot

Biografia

Riikka Korja toimii kehityspsykologian professorina psykologian oppiaineessa Turun Yliopistossa. Korja on myös yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan varadekaani vastuualueena yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Riikka Korja on tiimin vetäjä FinnBrain-projektin Lapsen kehitys ja vanhemmuus osatutkimuksessa sekä Turun Yliopiston konsortion ryhmänjohtaja Inter-Learn huippututkimusyksikössa. Lisäksi Korja on vastuututkijana keskosten digitaalisen kehitysseurannan tutkimuksessa (ePIPARI, lastentaudit TYKS). 

Opetus

Korja toimii psykologian oppiaineessa kliinisen opetuksen tiimin vetäjänä. Vastuuopettajana Korja toimii Psykologiset interventiot ja psykoterapia, Kehityspsykologia II, Varhainen kehitys ja perhesuhteet - kursseilla. Korja toimii myös vastuuprofessorina PSYKONET:n kolmivuotisessa ammatillisessa Lasten ja nuorten erikoispsykologikoulutuksessa.

Tutkimus

Riikka Korjan tutkimus keskittyy lapsen varhaisen kehityksen ja vanhemmuuden tutkimukseen. Tutkimuksessaan Korja pyrkii selvittämään laaja-alaisesti lapsen kehityksen suojaavia ja haavoittavia tekijöitä sekä lapsen kehityksen taustalla olevia mekanismeja.

FinnBrain-projektin Kehityspsykologia ja vanhemmuus- osatutkimuksessa tutkitaan lapsen psykologista kehitystä ja tähän kehitykseen vaikuttavia ympäristötekijöitä sekä biologisia prosesseja. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on lapsen itsesäätelyn kehittyminen.

InterLearn huippututkimusyksikössä selvitetään oppimisvaikeuksien sekä niihin kytkeytyvien mielenterveysongelmien taustalla olevia neurobiologisia, kognitiivisia ja sosio-emotionaalisia kehityspolkuja sekä niihin kytkeytyviä ympäristötekijöitä sekä sitä, miten nämä kehityspolut selittävät myöhemmän iän toimintakykyä ja hyvinvointia.

Julkaisut

Järjestä:

Feasibility of FreeSurfer Processing for T1-Weighted Brain Images of 5-Year-Olds: Semiautomated Protocol of FinnBrain Neuroimaging Lab (2022)

Frontiers in Neuroscience
Pulli Elmo P, Silver Eero, Kumpulainen Venla, Copeland Anni, Merisaari Harri, Saunavaara Jani, Parkkola Riitta, Lähdesmäki Tuire, Saukko Ekaterina, Nolvi Saara, Kataja Eeva-Leena, Korja Riikka, Karlsson Linnea, Karlsson Hasse, Tuulari Jetro J
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))