Riikka Korja profiilikuva
Riikka
Korja
professori, psykologia
Psykoterapeutti, Kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi
Tärkeimmät projektit: InterLearn-huippututkimusyksikkö, FinnBrain-projekti, PIPARI-projekti, Hyvän kasvun avaimet

Ota yhteyttä

Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Aiheet: Lapsen kehitys
vanhemmuus
perhe
raskaus
ennenaikainen syntymä
perheinterventiot

Biografia

Riikka Korja toimii kehityspsykologian professorina psykologian oppiaineessa Turun Yliopistossa. Riikka Korja on tiimin vetäjä FinnBrain-projektin Lapsen kehitys ja vanhemmuus osatutkimuksessa sekä Turun Yliopiston konsortion ryhmänjohtaja Inter-Learn huippututkimusyksikössa. Lisäksi Korja on vastuututkijana keskosten digitaalisen kehitysseurannan tutkimuksessa (ePIPARI, lastentaudit TYKS). 

Opetus

Korja toimii psykologian oppiaineessa kliinisen opetuksen tiimin vetäjänä. Vastuuopettajana Korja toimii Psykologiset interventiot ja psykoterapia, Kehityspsykologia II, Varhainen kehitys ja perhesuhteet - kursseilla. Korja toimii myös vastuuprofessorina PSYKONET:n kolmivuotisessa ammatillisessa Lasten ja nuorten erikoispsykologikoulutuksessa.

Tutkimus

Riikka Korjan tutkimus keskittyy lapsen varhaisen kehityksen ja vanhemmuuden tutkimukseen. Tutkimuksessaan Korja pyrkii selvittämään laaja-alaisesti lapsen kehityksen suojaavia ja haavoittavia tekijöitä sekä lapsen kehityksen taustalla olevia mekanismeja.

FinnBrain-projektin Kehityspsykologia ja vanhemmuus- osatutkimuksessa tutkitaan lapsen psykologista kehitystä ja tähän kehitykseen vaikuttavia ympäristötekijöitä sekä biologisia prosesseja. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on lapsen itsesäätelyn kehittyminen.

InterLearn huippututkimusyksikössä selvitetään oppimisvaikeuksien sekä niihin kytkeytyvien mielenterveysongelmien taustalla olevia neurobiologisia, kognitiivisia ja sosio-emotionaalisia kehityspolkuja sekä niihin kytkeytyviä ympäristötekijöitä sekä sitä, miten nämä kehityspolut selittävät myöhemmän iän toimintakykyä ja hyvinvointia.

Julkaisut

Järjestä:

Negative associations between maternal prenatal hair cortisol and child socioemotional problems (2024)

Psychoneuroendocrinology
Mustonen Paula, Kortesluoma Susanna, Scheinin Noora M., Perasto Laura, Kataja Eeva-Leena, Tervahartiala Katja, Tuulari Jetro J., Coimbra Bárbara, Carter Alice S., Rodrigues Ana João, Sousa Nuno, Paavonen E. Juulia, Korja Riikka, Karlsson Hasse, Karlsson Linnea
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))