Opiskelu psykologian oppiaineessa

Psykologia pääaineena voidaan suorittaa psykologian kandidaatin tutkinto (alempi korkeakoulututkinto), psykologian ja filosofian maisterin tutkinto, jotka ovat ylempiä korkeakoulututkintoja, psykologian lisensiaatin tutkinto sekä psykologian tai filosofian tohtorin tutkinto. Psykologian maisterin tutkinto tuottaa oikeuden toimia laillistettuna psykologina. Filosofian maisterin tutkinto on suunniteltu erityisesti joko lukion psykologian aineenopettajaksi tai erilaisiin tutkimustehtäviin aikoville. Se ei tuota oikeutta toimia laillistettuna psykologina.


Lisensiaatin tutkinnon voi suorittaa myös erikoispsykologin koulutuksena, joka on ammatillisesti suuntautunut jatkotutkinto (ks. Psykonet). Vuosittain ilmestyvästä Turun yliopiston valintaoppaasta sekö Opintopolku-palvelusta saa tietoja kuinka psykologiaa pyritään opiskelemaan.

Psykologian kandidaatin tutkinnossa tavoitteena on tutustuttaa opiskelija eri psykologian alojen perusteisiin ja luoda edellytykset psykologisen tiedon syventämiseen sekä alan kehityksen seuraamiseen. Yleisemmällä tasolla tavoitteena on johdattaa opiskelija tieteelliseen ajatteluun. Tutkintoon kuuluu myös sivuaine-, kieli- ja viestintäopintoja. Tutkinto ei tuota oikeutta toimia laillistettuna psykologina.

Psykologian maisterin tutkinto (PsM) antaa valmiudet toimia psykologian alan asiantuntijana sekä soveltaa tieteellistä tietoa ja menetelmiä. Maisterintutkinnossa syventävää opetusta järjestetään erityisesti niiltä psykologian erityisaloilta, joille Turun yliopiston psykologian oppiaineen oma tutkimus ja opettajien asiantuntemus on suuntautunut ja jotka voidaan helposti kytkeä myöhempään ammatilliseen erikoistumiseen. Opetussuunnitelma sisältää neljä valinnaisten opintojen jatkumoa: (1) kehitys- ja sosiaalipsykologian, (2) kognitiivisen ja neuropsykologian, (3) kliinisen- ja persoonallisuuspsykologian ja (4) menetelmäopintojen jatkumo.

PsM-tutkinto tuottaa kelpoisuuden toimia laillistettuna psykologina.

Filosofian maisterin tutkinto soveltuu psykologian alan aineenopettajakoulutukseen sekä tutkijakoulutuksen pohjaksi. Koulutus painottuu siten, että tutkinto ei tuota oikeutta toimia laillistettuna psykologina. PsM-tutkintoa suorittavat voivat hakea siirtoa FM-tutkintoon, mutta tällä hetkellä FM-tutkintoon ei voi suoraan hakea.

Psykologian maisterin tutkintoon valitaan kaksivaiheisella menettelyllä. Kirjallinen koe suoritetaan yhteistyössä muiden yliopistojen kanssa, joissa on psykologian koulutusohjelma.

Tarjolla vuorovaikutuksellinen opiskeluympäristö

Psykologian opiskelijalla on Turun yliopistossa hyvät oltavat. Laadukkaan psykologian opetuksen ohella Suomen toiseksi suurin yliopisto tarjoaa huomattavan monipuolisen ja monitieteisen opintovalikoiman sivuaineita varten luovasta kirjoittamisesta liiketalouteen ja tulevaisuuden tutkimukseen. Psykologian kursseja voi ottaa myös Åbo Akademin puolelta. Kaikki opinnot ovat saatavilla yliopiston kampusalueella, jossa etäisyys kohteiden välillä on kävellen korkeintaan 15 minuuttia.  Lounasaikaan nälkäisiä opiskelijoita palvelevat yli 12 kampusalueen opiskelijaravintolaa.

Opiskelijoiden ja psykologian oppiaineen henkilökunnan välit ovat läheiset ja vuorovaikutus tiivistä. Ilmapiiri on välitön ja molemminpuoliseen keskusteluun kannustava. Yhteisöllisyydestään tunnettu psykologian opiskelijoiden ainejärjestö Fobia ry järjestää jäsenistölleen monimuotoista vapaa-ajan toimintaa ympäri vuoden. Lisää tekemistä vapaa-ajalle tarjoavat tarvittaessa Turun yliopiston 138 alayhdistystä, joista peräti 64 on erilaisia harrasteyhdistyksiä. Lista näistä löytyy Turun yliopiston ylioppilaskunnan sivuilta.

Suomen vanhin kaupunki, Aurajoen suulla sijaitseva Turku on opiskelijalle mieluisa paikka asua ja opiskella. Tämän ovat varmasti huomanneet myös ne yli 30 000 turkulaista korkeakouluopiskelijaa, jotka muodostavat viidenneksen kaupungin väestöstä. Turun Ylioppilaskyläsäätiö tarjoaa opiskelijoille huokeahintaista asumista, kaupungin kulttuuritarjonta on korkealuokkaista ja monipuolista ja julkiset kulkuyhteydet pelaavat hyvin. Etäisyydet yliopiston, ylioppilaskylän ja keskustan välillä ovat lyhyet ja pyörällä pääsee kulkemaan hetkessä vaikkapa Ruissaloon tai muille ympäröiville luontoalueille

Tutkinnon täydentäminen ja erilliset opinnot

Psykologian koulutusohjelmasta valmistuneella henkilöllä on mahdollisuus täydentää tutkintoaan kaksi lukuvuotta valmistumisensa jälkeen. Nämä opinnot ovat ilmaisia, mutta edellyttävät yliopiston kirjoilla olemista. Myöhemmin opintoja voi täydentää suorittamalla maksullisia erillisiä opintoja tai avoimen yliopiston opintoja.

Erilliset opinnot ovat tarkoitettu pääsääntöisesti niille, jotka ovat jo suorittaneet tutkinnon ja haluavat täydentää sitä, sekä niille, jotka koulutustaustasta riippumatta tarvitsevat opintoja ammattipätevyyden lisäämiseksi.
Erillisiä opintoja suorittamalla ei pääsääntöisesti voi suorittaa tutkintoa, mutta opiskelijat osallistuvat kuitenkin oppiaineen normaaliin opetukseen ja suorittavat samoja opintoja kuin tutkinto-opiskelijatkin.

Jatko-opiskelu

Psykologian alan tieteellisiä jatkotutkintoja ovat psykologian lisensiaatin, psykologian tohtorin ja filosofian tohtorin tutkinnot. Jatko-opintoja voi harjoittaa joko päätoimisena tutkijana tai työn ohella.

Kaikki TY:n tohtoriopiskelijat kuuluvat Turun yliopiston tutkijakouluun (UTUGS) ja sen johonkin tohtoriohjelmaan. Psykologia on mukana yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan omassa yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelmassaEriarvoisuuden, interventioiden ja hyvinvointivaltion tutkimuksen tohtoriohjelman (DPInvest) sekä Turun yliopiston kliinisessä tohtoriohjelmassa (TKT, lääketieteellinen tiedekunta). Psykologian alalla tehdään valtakunnallista yhteistyötä Psykonetin piirissä. Jatko-opiskelijaksi voi hakea useampaan tohtoriohjelmaan, mutta opiskelijana voi olla vain yhdessä ohjelmassa. Tietoa jatko-opiskelijaksi hakemisesta löytyy tiedekunnan sivulta. Voit myös olla yhteydessä oppiaineen henkilökuntaan löytääksesi itsellesi ohjaajan.

Erikoispsykologikoulutus on muuttunut psykologian lisensiaatin tutkintoon johtavasta koulutuksesta erikoistumiskoulutukseksi. Psykologian erikoistumiskoulutusta järjestetään maan kuuden psykologian laitoksen/oppiaineen välisenä Psykonet-yhteistyönä. Se voidaan suorittaa seuraavilla aloilla, joista kustakin vastaa yksi yliopisto: kliininen terveyspsykologia, lasten ja nuorten psykologia, neuropsykologia, psykoterapia, sekä työ- ja organisaatiopsykologia. Turun yliopisto vastaa lasten ja nuorten psykologian erikoistumiskoulutuksesta yhteistyössä Åbo Akademin kanssa.

Psykologian oppiaineen järjestämä psykoterapeuttikoulutus

Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttämisen edellytyksenä on vuoden 2012 alusta lähtien yliopiston yksin tai yhdessä muun kouluttajaorganisaation kanssa järjestämä psykoterapeuttikoulutus. Psykoterapeuttikoulutusta voivat antaa ne yliopistot, joilla on psykologian tai lääketieteellisen alan koulutusvastuu.

Turun yliopiston psykologian oppiaineen järjestämä psykoterapeuttikoulutus on koottu omalla sivustolleen.