Turun yliopiston järjestämät psykoterapeuttikoulutukset

Psykoterapeuttikoulutus on yliopistolain määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta, ja se järjestetään täydennyskoulutuksena.

heinänkorret

Psykoterapeutin nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttämisen edellytyksenä on, että asianomainen henkilö on suorittanut yliopiston tai yliopiston yhdessä muun kouluttajaorganisaation kanssa järjestämän psykoterapeuttikoulutuksen. Järjestävällä yliopistolla tulee olla psykologian tai lääketieteellisen alan koulutusvastuu. Yliopisto ottaa opiskelijat psykoterapeuttikoulutukseen ja antaa koulutuksen päättötodistuksen. Päättötodistuksen saatuaan koulutuksen suorittanut voi hakea psykoterapeutin nimikesuojattua ammattinimikettä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta, joka myöntää terveydenhuollon ammattinimikkeiden käyttöoikeudet.

Psykoterapeuttina toimimisen edellyttämä osaaminen hankitaan vähintään 60 opintopisteen laajuisilla opinnoilla, jotka koostuvat teoriaopintojen, työnohjauksessa tapahtuvan psykoterapeuttisen potilastyön, koulutuspsykoterapian ja opinnäytetyön opintokokonaisuuksista. Osaaminen osoitetaan näytöllä.