Käynnissä olevat psykoterapeuttikoulutukset

Lasten ja nuorten psykoanalyyttisen yksilöpsykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2019-2023

Turun yliopiston lastenpsykiatrian oppiaine järjestää yhteistyössä Turun lasten- ja nuorisopsykoterapiayhdistyksen kanssa lasten ja nuorten psykoanalyyttisen yksilöpsykoterapian psykoterapeuttikoulutuksen 2019 – 2023.

Laajuus

71 op (4 vuotta)

Koulutuksen paikka

Turku

Esite

Psykoanalyytikko-psykoterapeutin ja psykoterapeuttikouluttajan koulutusohjelma 2018-2023

​Suomen Psykoanalyyttinen yhdistys (SPY) on kouluttanut psykoanalyytikkoja sekä psykoanalyytikkokoulutuksen jatkokoulutuksena lapsi- ja nuorisopsykoanalyytikkoja.kohta viisikymmentä vuotta.

Vuonna 2018 aloittanut koulutusryhmä on järjestyksessä kolmaskymmenestoinen. Ensimmäinen TY:n lastenpsykiatrian oppiaineen ja SPY:n välillä yhteystyössä toteutuva koulutusohjelma aloitettiin 2014, ja se päättyy 2019.

Laajuus

120 op (5 vuotta)

Koulutuksen paikka

Helsinki

Kohderyhmä

Lääkärit ja psykologit, tietyin ehdoin muunkin ylemmän korkeakoulututkinnon omaavat henkilöt (tarkemmat kriteerit löytyvät erillisestä tiedostosta)
Koulutuksen tavoite:

Koulutuksen tavoitteet

Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet toimia itsenäisesti psykoanalyytikkona. Koulutuksen suorittanut voi hakea Suomen Psykoanalyyttisen yhdistyksen ja International Psychoanalytical Associationin psykoanalyytikkojäsenyyttä sekä Valviran myöntämää psykoterapeuttipätevyyttä. Koulutus antaa lisäksi pätevyyden toimia psykoterapeuttikouluttajana psykodynaamisen psykoterapian koulutusohjelmissa. Koulutusohjelma noudattaa Valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suosituksia. 

Esite

Valintaperusteet

Kognitiivisen yksilöpsykoterapeuttikoulutuksen koulutusohjelma 2018-2021

Laajuus

65 op (3,5 vuotta)

Kohderyhmä

Terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattihenkilöt, moniammatillinen opiskelijaryhmä

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia itsenäisesti psykoterapeuttina. Koulutus on asetuksen (VNA 1120/2010) mukaista terveydenhuollon psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtavaa koulutusta ja koulutuksesta valmistunut voi sen pohjalta hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen. Koulutusohjelma noudattaa myös Valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suosituksia.
 
Koulutuksesta valmistuneet osaavat laaja-alaisesti soveltaa kognitiivisen psykoterapian teoreettista viitekehystä. Koulutettava oppii kognitiivisen psykoterapian eri alateoriat, häiriökohtaiset hoitomallit ja niihin liittyvät erilaisten työmenetelmät. Kognitiivisen psykoterapian eri sovellusten tuloksellisuudesta on runsaasti tutkimusnäyttöä psyykkisten ongelmien hoitamisessa.

Esite

Valintaperusteet

Integratiivinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus psykiatriaan ja nuorisopsykiatriaan erikoistuville lääkäreille 2018-2021

Turun yliopiston psykiatrian oppiaine järjestää psykiatriaan ja nuorisopsykiatriaan erikoistuville lääkäreille tarkoitetun integratiivisen yksilöpsykoterapeuttikoulutuksen 2019-2021.

Koulutus alkaa tammikuussa 2019 ja loppuu joulukuussa 2021.

Koulutusohjelmatoimikunnan muodostavat LT Markus Heinimaa, prof. Jarmo Hietala, prof. Hasse Karlsson, prof. Jyrki Korkeila ja dos. Sinikka Luutonen (koulutusohjelman johtaja).

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta hyväksyi koulutusohjelman syksyllä 2012 ja ensimmäinen koulutusryhmä aloitti tammikuussa 2013. Ensimmäisen ryhmän koulutus loppui joulukuussa 2015. Toinen koulutusryhmä aloitti tammikuussa 2016 ja koulutus päättyy joulukuussa 2018.

Integratiivisuus koulutuksessa tapahtuu siten, että seminaareissa käsitellään häiriöiden taustaa ja potilaiden hoitoa sekä psykodynaamisesta, kognitiivisesta, interpersoonallisesta että systeemiteoreettisesta näkökulmasta, ja koulutettava tulee koulutuksen aikana osallistumaan eri viitekehyksissä tapahtuviin ryhmäohjauksiin. Yksilöterapia tapahtuu joko psykodynaamisessa tai kognitiivisessa viitekehyksessä. Lisäksi koulutettavat osallistuvat ryhmämuotoiseen oman sukutaustan tarkasteluun.

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuus määrittyy VNA 1120/2010 §2a määräysten mukaan (ks. lisätiedot hakuilmoituksesta)

Valintamenettely

Koulutukseen hakeminen tapahtuu hakulomakkeella, joka tulee lähettää koulutuksen johtajalle Sinikka Luutoselle (TYKS, yleissairaalapsykiatrinen työryhmä, rakennus 11 B, PL 52, 20521 Turku). Hakemukseen tulee liittää työtodistusten oikeaksi todistetut jäljennökset. Hakukelpoiset hakijat kutsutaan soveltuvuushaastatteluun. Hakija saa kutsun soveltuvuushaastatteluun sähköpostitse; samalla ilmoitetaan haastattelun ajankohta ja paikka.

Valintaperusteet