Käynnissä olevat / lähiaikoina käynnistyvät psykoterapeuttikoulutukset

Kognitiivinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus 2022–2025

Laajuus

65 op

Koulutuksen kesto

3,5 vuotta

Kohderyhmä

Terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattihenkilöt, moniammatillinen opiskelijaryhmä

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia itsenäisesti psykoterapeuttina. Koulutus on asetuksen (VNA 1120/2010) mukaista terveydenhuollon psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtavaa koulutusta ja koulutuksesta valmistunut voi sen pohjalta hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen. Koulutusohjelma noudattaa myös Valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suosituksia.

Koulutuksesta valmistuneet osaavat laaja-alaisesti soveltaa kognitiivisen psykoterapian teoreettista viitekehystä. Koulutettava oppii kognitiivisen psykoterapian eri alateoriat, häiriökohtaiset hoitomallit ja niihin liittyvät erilaisten työmenetelmät. Kognitiivisen psykoterapian eri sovellusten tuloksellisuudesta on runsaasti tutkimusnäyttöä psyykkisten ongelmien hoitamisessa.

Koulutusesite

Psykoanalyytikko-psykoterapeutin ja psykoterapeuttikouluttajan koulutusohjelma 2022-2027

Laajuus

120 opintopistettä

Koulutuksen paikka

Helsinki, mahdollisesti toinen ryhmä Oulussa

Turun yliopiston lastenpsykiatrian oppiaine järjestää yhteistyössä Suomen Psykoanalyyttinen yhdistys ry:n kanssa psykoanalyytikko-psykoterapeutin ja psykoterapeuttikouluttajan koulutusohjelman vuosina 2022-2027.
 
Koulutus alkaa tammikuussa 2022. Koulutuksen aloittaminen edellyttää 8 hyväksyttyä hakijaa. Jos hyväksyttyjä hakijoita on 16, voidaan Helsingin ryhmän lisäksi toinen 8 opiskelijan ryhmä kouluttaa Oulussa.

Esite

Aikuisten psykodynaamisen yksilöpsykoterapeuttikoulutuksen koulutusohjelma 2022-2025

Laajuus

74 opintopistettä

Koulutuksen paikka

Turku

Turun yliopiston lastenpsykiatrian oppiaine järjestää yhteistyössä Psykodynaaminen Psykoterapia ry:n / Psykodynamisk Psykoterapi rf:n kanssa aikuisten psykodynaamisen yksilöpsykoterapeuttikoulutuksen koulutusohjelman vuosina 2022-2025.

Koulutus alkaa tammikuussa 2022. Koulutukseen voidaan valita 12 hakijaa ja koulutuksen aloittaminen edellyttää vähintään 10 hyväksyttyä hakijaa.

Koulutuksen yleisesittely ja valintaperusteet

Integratiivinen psykoterapeuttikoulutus psykiatriaan ja nuorisopsykiatriaan erikoistuville lääkäreille 2022–2024

Laajuus

60 opintopistettä (3 vuotta)

Turun yliopiston psykiatrian oppiaine yhdessä Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien kanssa järjestää psykiatriaan ja nuorisopsykiatriaan erikoistuville lääkäreille tarkoitetun integratiivisen yksilöpsykoterapeuttikoulutuksen 2022 – 2024.

Koulutus alkaa tammikuussa 2022 ja loppuu joulukuussa 2024.

Koulutuksen yleisesittely ja valintaperusteet

Aikuisten ja nuorten psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapeuttikoulutus 2021-2025

Laajuus

70 opintopistettä

Turun yliopiston psykologian oppiaine järjestää yhteistyössä Suomen ryhmäpsykoterapia ry:n kanssa aikuisten ja nuorten psykoanalyyttisen ryhmäpsykoterapeuttikoulutuksen (70 op). Koulutuksen suorittaminen mahdollistaa nimikesuojatun psykoterapeutti-nimikkeen hakemisen Valviralta. Koulutus pidetään Helsingin keskustassa ja/tai etäopetuksena.

Koulutuksen yleisesittely

Aikuisten psykoanalyyttisen yksilöpsykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2021–2025

Turun yliopisto järjestää yhteistyössä Helsingin psykoterapiaseura ry:n kanssa psykoanalyyttisen yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelman vuosina 2021–2025. Koulutus järjestetään Helsingissä ja se alkaa maaliskuussa 2021. Koulutus päättyy vuoden 2025 lopussa.

Laajuus

Koulutus käsittää 74 opintopistettä ja se koostuu seminaariopetuksesta (384 h), kirjallisuuteen perehtymisestä, koulutuspotilaiden hoidosta ja siihen liittyvästä potilastyön ohjauksesta (vähintään 120 h), koulutuspsykoterapiasta (vähintään 360 h) sekä opinnäytetyöstä.

Koulutuksen paikka

Helsinki