Asiasana: Lastenpsykiatria

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Lastenpsykiatria

Lastenpsykiatrian oppiaine toimii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lastenpsykiatrian yksikön yhteydessä. Oppiaine vastaa lastenpsykiatrian perusopetuksesta sekä ammatillisesta jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Opetus kattaa lastenpsykiatrian eri osa-alueet, kuten yleislastenpsykiatrian, neuropsykiatrian, pienten lasten psykiatrian ja oikeuspsykiatrian.

Vanhemmuuden etähoito onnistuu myös perusterveydenhuollossa

12.04.2019

Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen kehittämä Voimaperheet-toimintamalli onnistuttiin siirtämään suomalaiseen neuvolajärjestelmään. Toimintamalli on suunniteltu lasten käytösongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja hoitoon vanhempainohjauksen avulla. Kyseessä on ensimmäinen tutkimus psykososiaalisen etähoito-ohjelman käyttöönotosta perusterveydenhuollossa. 

Lasten ja nuorten psykoanalyyttisen yksilöpsykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2019–2023

Turun yliopiston lastenpsykiatrian oppiaine järjestää yhteistyössä Turun lasten- ja nuorisopsykoterapiayhdistyksen kanssa lasten ja nuorten psykoanalyyttisen yksilöpsykoterapian psykoterapeuttikoulutuksen 2019 – 2023. Koulutus alkaa syksyllä 2019 siinä tapauksessa, että koulutusohjelmaan saadaan riittävästi hyväksyttyjä hakijoita. Koulutus päättyy keväällä 2023.

Hakuaikaa jatkettu 13.5.2019 asti.

Äidin raskausajan tupakointi on yhteydessä jälkeläisen ADHD-riskiin

25.02.2019

Mitä suurempi äidin veren nikotiinipitoisuus oli raskausaikana, sitä suurempi oli lapsen tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriön eli ADHD-diagnoosin riski myöhemmin elämässä, osoitti Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen väestötutkimus. Kyseessä on maailman ensimmäinen tutkimus, jossa yhteys sikiöaikaisen nikotiinialtistuksen ja ADHD:n välillä todennettiin käyttämällä raskaudenaikaisia veriseeruminäytteitä.