Turun yliopistolle merkittävä lahjoitus lastentautialan tutkijoiden palkkaamiseksi

21.01.2021

Lastentautien tutkimussäätiön uuden rahoitustavan uskotaan jatkossa paremmin mahdollistavan potilas- ja tutkimustyön yhdistämisen. Lastenlääkäriprofessorien mukaan rahoitus varmistaa huippututkimuksen jatkumisen Suomessa.

Lastentautien tutkimussäätiö lahjoittaa Turun, Helsingin, Tampereen, Oulun ja Itä-Suomen yliopistoille yhteensä 1,35 miljoonaa euroa lastentautien tutkijoiden palkkaamiseen. Lahjoituksen avulla turvataan useiden kliinistä työtä tekevien lääkäreiden mahdollisuus tehdä tieteellistä tutkimusta.

– Lastentautien tutkimussäätiö on ollut koko toimintansa ajan tärkeä Turun yliopiston lastentautiopin tutkimuksen jatkuvuuden ja kansainvälistymisen mahdollistaja. Nyt myönnetty lahjoitus on ensiarvoisen tärkeä perustutkimuksen ja kliinisen tutkimuksen jatkumon turvaamiseksi. Tutkimuksen kliininen vaihe edellyttää tutkijalta mahdollisuutta paneutua tutkimukselle täysipainotteisesti, ja tämä puolestaan vaatii resursseja, professori Erika Isolauri Turun yliopistosta korostaa. 

– Tutkimuksen ja potilastyön yhdistäminen kuitenkin hyödyttää sekä potilasta että tutkijalääkäriä. Kohtaamisten kautta potilaiden ongelmat siirtyvät tutkimuksen keskiöön ja kliinisen tutkimuksen myötä taas potilaiden arkeen uusina hoitosuositusina ja tehokkaampana hoitona, Isolauri lisää. 

Kyseessä on uudenlainen rahoitusmalli, joka perustuu lastenlääkäriprofessoreilta tulleeseen ehdotukseen. Tavoitteena on ollut löytää sairaalaan sellainen toimintamalli, joka paremmin mahdollistaa potilas- ja tutkimustyön yhdistämisen. Hoitojen kehittäminen edellyttää asiantuntijoilta määräajoin kokoaikaista keskittymistä tutkimustyöhön, ja lahjoitusrahalla turvataan myös perustutkimuksen jatkuminen lastentautien alalla.

– Tällä lahjoituksella on valtavan iso merkitys, sillä lastentautialan tutkimus on Suomessa selvästi vähentynyt viime vuosina. Lääkäreillä ei yksinkertaisesti enää ole aikaa tehdä sairaalatyön rinnalla kliinistä tutkimusta, eli kerätä tutkimustietoa, arvioida miten hoitoa tulisi kehittää ja millaisia pitkäaikaisvaikutuksia sairaudella ja hoidoilla on. Tutkimus on kuitenkin välttämätöntä, jotta lasten saama hoito olisi ajanmukaista ja mahdollisimman hyvää. Tämä rahoitus varmistaa, että huippututkimus Suomessa jatkuu, Helsingin yliopiston professori Kaija-Leena Kolho sanoo.

– Potilastyötä tekevien lääkäreiden tutkimuspanos on tärkeää, sillä potilastyössä saatu kokemus ja kohdatut haasteet ovat aivan keskeisiä tutkimuskysymysten hahmottamisessa, Itä-Suomen yliopiston professori, LT Jarmo Jääskeläinen lisää.

Niinpä rahoitus on nyt ensimmäistä kertaa osoitettu suoraan yliopistoille, ja se koskee kaikkien lastentautien alojen tutkijoiden palkkausta, mukaan lukien lastentaudit, lastenneurologia, lastenpsykiatria, lastenkirurgia ja nuorisopsykiatria.

Lastentautien tutkimussäätiön lahjoitus jakautuu 3 vuodelle seuraavasti: Helsingin yliopisto saa 150 000 euroa/vuosi ja muut yliopistot 75 000 euroa/vuosi.

Lastenlääkäriprofessorit toivovat, että uusi rahoitustapa tulee käyttöön jäädäkseen.

– Tämänkaltaiselle rahoitukselle on kova tarve. Me uskomme, että apurahoihin verrattuna tämä malli on parempi muun muassa siksi, että kolme vuotta on tutkimuksen kannalta sopivan pitkä aika, jossa ehtii jo rakentaa omaa tutkimusta. Malli varmistaa, että lääkäri voi keskittyä sekä potilastyöhön että tutkimukseen mutta tätä ei tarvitse yrittää tehdä samanaikaisesti. Sama malli sopii kaikille muillekin lääketieteen tutkimusaloille, ja uskomme, että tämänkaltaiset mallit yleistyvät, Jarmo Jääskeläinen sanoo.

Luotu 21.01.2021 | Muokattu 19.04.2023