Turun yliopistolle merkittävä lahjoitus palliatiivisen lääketieteen professuuriin

15.06.2023

Moikoisten Syöväntutkimussäätiö rs ja Lounais-Suomen Saattohoitosäätiö rs lahjoittavat Turun yliopistolle yhteensä 200 000 euroa palliatiivisen lääketieteen osa-aikaisen professuurin perustamiseen ja palliatiivisen opetuksen tukemiseen.

Kuvassa Turun yliopiston rehtori Jukka Kola, Moikoisten Syöväntutkimussäätiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Ketonen, Lounais-Suomen Saattohoitosäätiön hallituksen puheenjohtaja Jouko Suonpää ja lahjoittavien säätiöiden johtajana toimiva Ville Viitanen sekä lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pekka Hänninen, professori Veli-Matti Kähäri ja kehittämisasiantuntija Laura Kopu Turun yliopistosta.

– Palliatiivisessa hoidossa lääketieteellinen asiantuntemus yhdistyy siihen, että omaisten läsnäolo on mahdollista. Haluamme lahjoituksella kehittää ihmisen elämänsä viimeisillä hetkillä saamaa hoitoa entistäkin paremmaksi, toteaa Moikoisten Syöväntutkimussäätiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Ketonen.

Palliatiivisen hoidon tarve lisääntyy Suomessa merkittävästi väestön ikääntyessä. Sen tavoitteena on oireenmukainen hoito silloin, kun sairaus ei ole parannettavissa. Hoidon tavoitteena on oireiden lievittäminen, elämänlaadun vaaliminen ja potilaan toiveiden mukainen mahdollisimman hyvä ja aktiivinen loppuelämä sairauden kanssa. Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa ajoittuen viimeisiin elinviikkoihin ja päiviin ja sen tavoitteena on mahdollistaa elämän viimeisten vaiheiden inhimillinen hoito niin, että saattohoidettavan persoonallisuus otetaan huomioon.

– Palliatiivinen hoito on aiemmin linkitetty erityisesti syöpäpotilaiden hoitoon, mutta saattohoitoa tarvitaan myös laajemmin elämän loppuvaiheessa. Säätiömme luovuttua saattohoitokotitoiminnasta pystymme nyt keskittymään entistä enemmän palliatiivisen hoidon kehittämiseen. Tämä professuurilahjoitus on yksi säätiömme kärkihankkeista, kertoo Lounais-Suomen Saattohoitosäätiön hallituksen puheenjohtaja Jouko Suonpää.

Molempien lahjoittavien säätiöiden johtajana toimiva Ville Viitanen näkee, että säätiöiden välinen yhteistyö luo edellytyksiä monipuolisempaan lopputulokseen.

– Lahjoitettavassa professuurissa lyövät kättä Moikoisten Syöväntutkimussäätiön tutkimusperusta ja Lounais-Suomen Saattohoitosäätiön koulutuksellinen näkökulma, toteaa Viitanen.

Palliatiivisen lääketieteen professori toimii yhteistyössä Tyksin Palliatiivisen keskuksen kanssa palliatiivisen hoidon saatavuuden ja toteuttamisen kehittämisessä. Professuuri täytetään syksyllä 2023.

– Moikoisten Syövätutkimussäätiön ja Lounais-Suomen Saattohoitosäätiön lahjoitus mahdollistaa palliatiivisen lääketieteen opetuksen ja tutkimuksen kehittämisen Varsinais-Suomessa. Tavoitteena on, että kaikilla valmistuvilla lääkäreillä on riittävät perustiedot palliatiivisen eli oireenmukaisen hoidon toteuttamisesta, kertoo professori Veli-Matti Kähäri Turun yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta.

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on moderni, monialainen ja kansainvälinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, joka koostuu neljästä laitoksesta sekä neljästä erillisyksiköstä. Vuosittain tiedekunnassa suoritetaan noin 300 perustutkintoa, 70 tohtorintutkintoa sekä 140 erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin tutkintoa. Tiedekunnan korkealaatuisen tutkimuksen tuloksista julkaistaan yli 2 000 artikkelia vuodessa.

Luotu 15.06.2023 | Muokattu 15.06.2023