Asiasana: Nuorisopsykiatria

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Lapsen kouluun paluuta voi helpottaa opettelemalla hallitsemaan hankalia tunteita

12.05.2020

Koulujen avautuminen tällä viikolla aiheuttaa huolta osassa perheitä. Vanhemmat saattavat miettiä, kasvaako perheen sairastumisriski tai pelottaako lasta mennä kouluun pandemian takia. Myös kavereiden ja opettajan tapaaminen tai koulutyöstä suoriutuminen pitkän etätyöskentelyjakson jälkeen saattaa jännittää tai pelottaa lasta. Kaikki tämä on luonnollista. Aikuinen voi kuitenkin helpottaa lapsen oloa ja auttaa häntä tulemaan huolten kanssa toimeen kuormittavissa muutostilanteissa. On tärkeää, että vanhemmalla on työkaluja itsensä rauhoittamiseen ja lapsen tukemiseen.

Mediakutsu: Onko lottovoitto syntyä Suomeen – vai alkavatko arpajaiset vasta syntymän jälkeen?

28.10.2019

Tule testaamaan kuinka etuoikeutettu olet! Eriarvoisuutta tutkiva INVEST-hanke järjestää tilaisuuden, jossa osallistujat pääsevät arvioimaan omia elämäntilanteitaan tutkimusryhmien laatimien kysymysten pohjalta. Vastausten perusteella jaetaan tietty määrä arpoja. Mitä enemmän arpoja saat, sitä todennäköisemmät mahdollisuudet sinulla on lottovoittoon.

Nuorisopsykiatrian tutkimus

Nuorisopsykiatrian tutkimus Turun yliopistossa painottuu tällä hetkellä tunteiden ja tunneilmaisun moniin yhteyksiin niin mielenterveyden häiriöihin kuin somaattisiin sairauksiin. Myös psykofarmakologinen tutkimus sekä syömishäiriöiden tutkimus ovat painopisteitämme. 

Nuorisopsykiatrian opiskelu

Nuorisopsykiatrian perusopetus toteutetaan neljännellä vuosikurssilla yhdessä psykiatrian perusopetuksen kanssa. Perusopetuksen tavoitteina on, että opiskelijat tuntevat nuoruusiän ja nuoruusikäisten arviointiin liittyvät erityispiirteet. 

Nuorisopsykiatria

Nuorisopsykiatria tarjoaa erikoisalaansa liittyvää opetusta perustutkinto-opiskelijoille sekä ammatillista jatkokoulutusta alalle erikoistuville lääkäreille. Perustutkinto-opiskelijoiden nuorisopsykiatrian opetus toteutuu psykiatrian kurssin yhteydessä neljännen opiskeluvuoden keväänä.

Yksinkertainen seula auttaa kouluterveydenhuoltoa löytämään syömishäiriöön viittaavan oireilun (Väitös: TtM Lea Hautala, 14.9.2018, nuorisopsykiatria ja hoitotiede)

Syömishäiriöt ovat vakavia, vaikeasti tunnistettavia ja hankalasti hoidettavia sairauksia, jotka vaarantavat yksilön kehityksen, terveyden ja toimintakyvyn sekä koko perheen hyvinvoinnin. Turun yliopistossa väittelevä TtM Lea Hautala testasi väitöstutkimuksessaan ensimmäistä kertaa syömishäiriöseulan toimivuutta suomalaisessa kouluterveydenhuollossa. Tutkimuksen perusteella seulonta näyttäisi tunnistavan oireilun paremmin kuin tavanomainen terveystarkastus.