Mediakutsu: Onko lottovoitto syntyä Suomeen – vai alkavatko arpajaiset vasta syntymän jälkeen?

28.10.2019

Tule testaamaan kuinka etuoikeutettu olet! Eriarvoisuutta tutkiva INVEST-hanke järjestää tilaisuuden, jossa osallistujat pääsevät arvioimaan omia elämäntilanteitaan tutkimusryhmien laatimien kysymysten pohjalta. Vastausten perusteella jaetaan tietty määrä arpoja. Mitä enemmän arpoja saat, sitä todennäköisemmät mahdollisuudet sinulla on lottovoittoon.

Median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen.
Aika        maanantai 4.11.2019 klo 14-18
Paikka    Logomo, LOGI 1 –salissa, Köydenpunojankatu 14, Turku
Hyvinvointiarpajaiset alkavat klo 15.30, mikäli haluat tulla tekemään testin/haastattelun ennen koko tilaisuuden alkua, ota yhteyttä Mariikka Whitemaniin.
Ohjelma: https://sites.utu.fi/invest/events/invest-launch/
Tilaisuus ei ole avoin yleisölle.

Kysymyksillä ja arpalipukkeilla halutaan konkretisoida sitä, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin ja miten ongelmat usein kasaantuvat samoille perheille. Huolimatta tukijärjestelmästämme kaikki eivät saa samoja lähtökohtia elämään. Hyvinvointivaltiomallimme toimii hyvin tilanteissa, joissa perheitä kohtaa tilapäinen työttömyys, tuloköyhyys tai sosiaaliturvan asiakkuus. Mutta jos nuo kaikki yhdistettynä alhaiseen koulutustasoon iskevät samaan aikaan, ei nykyjärjestelmämme kykene auttamaan.

Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke INVEST etsii keinoja, joilla voidaan samaan aikaan auttaa kasautuneesta huono-osaisuudesta kärsiviä perheitä ja käyttää säästeliäämmin yhteiskunnan varoja. INVESTin etsimillä ratkaisuilla haetaan sosiaalisen kestävyyden lisäksi taloudellista kestävyyttä. On kallista auttaa heitä, joille on kasautunut ongelmia, ja samaan aikaan tukitoimet eivät välttämättä tuota haluttua tulosta.

– Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laskelmien mukaan koulupudokas eli henkilö, joka ei jatka enää peruskoulun jälkeen opintojaan, tarvitsee elämänsä aikana 350 000 eurolla enemmän yhteiskunnan palveluja kuin opintojaan jatkanut. Jos voisimme vähentää vaikka neljänneksellä koulupudokkaiden tarvitsemien palvelujen määrää, säästäisimme syntymäkohorttia kohden miljardi euroa, kertoo hankkeen johtaja Jani Erola.


INVEST-hanke on saanut Suomen Akatemian lippulaivaohjelmasta 8,25 miljoonan euron rahoituksen vuosille 2019–2022. Hanke keskittyy yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämiseen ja hyvinvointivaltion uudistamiseen. Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia parannetaan uusia interventioita kehittämällä.

Hanketta johtaa Turun yliopiston sosiologian professori Jani Erola. Hankkeen toteuttavat Turun yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Suomen Akatemian lippulaivaohjelman tavoitteena on vahvistaa korkeatasoisen tutkimuksen ja vaikuttavuuden osaamiskeskittymiä ja siten nostaa niiden laatua ja vaikuttavuutta entistäkin korkeammalle. Lippulaivarahoituksen saaneissa hankkeissa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy vahvaan yhteiskunnalliseen vaikutukseen.

 

Luotu 28.10.2019 | Muokattu 28.10.2019