Lapsen kouluun paluuta voi helpottaa opettelemalla hallitsemaan hankalia tunteita

12.05.2020

Koulujen avautuminen tällä viikolla aiheuttaa huolta osassa perheitä. Vanhemmat saattavat miettiä, kasvaako perheen sairastumisriski tai pelottaako lasta mennä kouluun pandemian takia. Myös kavereiden ja opettajan tapaaminen tai koulutyöstä suoriutuminen pitkän etätyöskentelyjakson jälkeen saattaa jännittää tai pelottaa lasta. Kaikki tämä on luonnollista. Aikuinen voi kuitenkin helpottaa lapsen oloa ja auttaa häntä tulemaan huolten kanssa toimeen kuormittavissa muutostilanteissa. On tärkeää, että vanhemmalla on työkaluja itsensä rauhoittamiseen ja lapsen tukemiseen.

Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen Voimaperheet-tutkimusryhmä avasi kuukausi sitten Yhdessä selviydytään –sivuston perheiden avuksi. Käyttäytymisterapeuttiseen menetelmään perustuva sivusto on tarkoitettu perheille pandemiaan ja sen lieveilmiöihin liittyvien huolten kohtaamisen ja hallinnan tueksi.

– On tärkeää, että aikuinen pärjää omien tunteidensa kanssa - lapsi on kuin ilmapuntari, joka aistii herkästi aikuisen tunnetilan ja reagoi siihen. Jos aikuinen hallitsee omat tunteensa, auttaa lasta kertomaan huolistaan tai peloistaan, suhtautuu vaikeuksiin rakentavasti, ja pitää yllä selviytymisuskoa, lapsella on hyvät eväät poikkeusarjessa pärjäämiseen, kertoo erikoistutkija Terhi Luntamo Lastenpsykiatrin tutkimuskeskuksesta.

Yhdessä selviydytään sivustolla sekä vanhempi että lapsi voivat opetella hyvinkin konkreettisia keinoja, joiden avulla hankalia tunteita voi hallita. Esimerkiksi syvähengityksen ja mielikuvaharjoittelun kaltaisten taitojen tiedetään lievittävän pelkoja ja ahdistuneisuutta. Samoista taidoista voi olla hyötyä kaiken ikäisille yleisemminkin stressaavissa tilanteissa, kuten uutta harrastusta aloittaessa, koejännityksessä tai työkiireiden keskellä.

Yhdessä selviydytään –sivuston ensimmäiset käyttäjäpalautteet on analysoitu

Yhdessä selviydytään -sivusto on käyttäjille maksuton. Sivuston käyttöön liittyy tutkimus. Rekisteröityneet käyttäjät vastaavat sivustolla edetessään kyselyihin, joilla selvitetään sisältöjen hyödyllisyyttä perheille. Ensimmäisten tulosten mukaan 77 % sadasta ensimmäisestä vastaajasta koki saaneensa sivustolta tietoa lapsen ahdistuksen tunnistamiseen, 80 % sai keinoja itsensä rauhoittamiseen, 86 % sai keinoja lapsensa rauhoittamiseen ja 84 % sai sivustolta keinoja myönteisenä esimerkkinä toimimiseen.

– Olemme pandemiatilanteessa Suomen mittakaavassa täysin uudenlaisen kriisin äärellä. Perheille tarjottavaa tukea on tärkeä tutkia. Siten voimme jatkossa tarjota perheille tukea, joka perustuu tietoon siitä, miten ja minkälaiset sisällöt perheitä auttavat, painottaa lastenpsykiatrian professori André Sourander. –Siksi toivon, että käyttäjät jaksaisivat vastata sivuston kyselyihin.

Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa INVEST-lippulaivahanketta. INVEST keskittyy yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämiseen ja hyvinvointivaltion uudistamiseen. Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia parannetaan uusia interventioita kehittämällä.

Luotu 12.05.2020 | Muokattu 12.05.2020