Monialaisessa NEPSOS-hankkeessa tutkitaan neuropsykiatrisesti oireilevien nuorten ja heidän perheidensä palvelupolkuja

07.11.2022

Olemassa olevat sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelut eivät vastaa neuropsykiatrisesti oireilevien nuorten tarpeisiin. Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston Neuropsykiatrisesti oireilevat nuoret palvelujen pyörteissä – sosiaalityön, nuorisopsykiatrian ja erityispedagogiikan yhteistutkimus, NEPSOS -hanke etsii ratkaisuja palvelujärjestelmän ongelmiin.

Jopa 15 prosentilla väestöstä on neuropsykiatrisia oireita, jotka useimmiten eivät näy yksilöstä ulospäin, mutta vaikuttavat päivittäiseen elämään. Sosiaalityön työkäytäntöjä ei tästä huolimatta ole asiakasryhmään kuuluvien lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa Suomessa juurikaan tutkittu. 

Kehityksellisiin neuropsykiatrisiin häiriöihin kuuluvat aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD), autismikirjon häiriöt, Touretten oireyhtymä ja muut tic-häiriöt, kapea-alaiset kehitykselliset oppimisvaikeudet ja laaja-alaiset oppimisvaikeudet. Turun yliopiston nuorisopsykiatrian apulaisprofessori Max Karukivi on huolissaan tilanteesta.

– Palvelujärjestelmän haasteet ovat esillä neuropsykiatrisesti oireilevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä asioissa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän jokaisella tasolla ennaltaehkäisevistä palveluista vaativaan tukeen, Karukivi sanoo. 

– Ne myös nivoutuvat vahvasti sivistystoimen palveluihin, kuten koulun arkeen. Koulunkäynnin tukeminen on tärkeää neuropsykiatrisesti oireilevien lasten, nuorten ja heidän koko perheidensä hyvinvoinnin kannalta, täydentää Turun yliopiston erityispedagogiikan apulaisprofessori Minna Kyttälä.

Tutkimustulokset jalkautetaan sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelujen kehittämistyöhön

Hankkeessa tutkitaan neuropsykiatrisesti oireileville nuorille ja heidän perheilleen suunnattuja palveluja ja palveluntarpeita sosiaalityön (UTU, UEF), nuorisopsykiatrian (UTU, UEF) ja erityispedagogiikan (UTU) tieteenalojen yhteisen asiantuntijuuden viitekehyksessä̈. Palveluiden ja palvelupolkujen tarkoituksenmukaisuutta tarkastellaan nuorten, perheiden ja ammattilaisten sekä monialaisen yhteistyön näkökulmista. 

– Turun yliopiston Sote-akatemia on mukana tulosten jalkauttamisessa ja hankkeen viestinnässä. Hankkeessa tuotettu koulutusmateriaali ja muut tulokset levitetään Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston OsaamispuuⓇ -verkkoalustalla, Sote-akatemian tutkimuspäällikkö Miia Tuominen valaisee. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hankkeelle 455 400 euron sosiaalityön yliopistotasoisen tutkimuksen valtionavustuksen. Turun yliopiston sosiaalityön professori ja hankkeen johtaja Merja Anis on tyytyväinen tutkimusrahoitukseen:

– Hanke on hieno mahdollisuus kehittää tieteidenvälistä tutkimusta. Kahden yliopiston ja kolmen tieteenalan yhteistyö sekä moniaineistoinen ja -menetelmällinen tutkimusasetelma antavat hyvän perustan yhteisen tietopohjan rakentamiseen. Tulosten jalkauttamisessa on mukana alueellisia kehittämistyön toimijoita, kuten Länsirannikon lapsi- ja perhepalveluiden osaamis- ja tukikeskus, sosiaalialan osaamiskeskus Vasso sekä järjestöjä – näin saadaan suora yhteys sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluiden kehittämistoimintaan.

Luotu 07.11.2022 | Muokattu 07.11.2022