Merja Anis profiilikuva
Merja
Anis
professori, sosiaalityö
Professor
Neuropsykiatrisesti oireilevat nuoret palveluissa, NEPSOS; Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuus, LANUPS; Lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajalasten sosiaalityössä, LAMPE

Contact

+358 29 450 2121
+358 50 570 8673
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Monikulttuurinen sosiaalityö
lastensuojelu
lapsi-
nuoriso- ja perhesosiaalityö
sosiaalityön erikoistumiskoulutus

Biografia

Tutkimus-, julkaisu- ja opetustyöni pääasiallisia teemoja ovat monikulttuurinen sosiaalityö, lastensuojelu, sukupuoli ja sosiaalityö sekä sosiaalityön etiikka.

Metodologinen orientaationi on laadullisessa tutkimuksessa.

Nykyisin vastaan lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoistumiskoulutuksesta.

Ohjaan pro gradu-tutkielmia ja väitöskirjoja.

Vuonna 2008 valmistuneen väitöskirjani aiheena oli Sosiaalityö ja maahanmuuttajat - Lastensuojelun ammattilaisten ja asiakkaiden vuorovaikutus ja tulkinnat.

Olen myös laillistettu sosiaalityöntekijä.

Opetus

Kulttuurinen moninaisuus, maahanmuutto ja vähemmistökysymykset sosiaalityössä, sosiaalityö ja sukupuoli

Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoistumiskoulutus

Pro gradu-tutkielmien ja jatko-opintojen ohjaus

Tutkimus

Ajankohtaiset tutkimusaiheeni ovat:

- Lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajalasten ja -perheiden sosiaalityössä, Lampe-tutkimusprojekti: https://www.chydenius.fi/fi/sosiaalitieteet/tutkimus/lastensuojelun-asiantuntijuus-maahanmuuttajalasten-ja-perheiden-sosiaalityossa-lampe  

- Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuus, Lanups-tutkimushanke: Lastensuojelun sosiaalityön ja nuorisopsykiatrian yhteistutkiminen ja -kehittäminen Länsi- ja Itä-Suomessa, LANUPS-hanke | Sote-akatemia (utu.fi)

- Neuropsykiatrisesti oireilevat nuoret palvelujen pyörteissä - sosiaalityön, nuorisopsykiatrian ja erityispedagogiikan yhteistutkimus: https://sites.utu.fi/sote/yhteistyo-ja-hankkeet/hankkeet/nepsos-neuropsykiatrisesti-oireilevat-nuoret-palvelujen-pyorteissa/ 

Julkaisut

Järjestä:

Kuinka sijoitettujen nuorten mielenterveyttä voi tukea? (2022)

Lääkärilehti
Kraav Siiri-Liisi, Kekkonen Virve, Vornanen Riitta, Anis Merja, Voutilainen Ari, Karukivi Max, Kaittila Anniina, Leinonen Leena, Alin Minna, Tolmunen Tommi
(Vertaisarvioitu katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A2))