Asiasana: Lastentautioppi

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Liikunta-aktiivisuuden ja motoristen taitojen välillä ei löytynyt yhteyttä alle kouluikäisillä lapsilla (Väitös: LitM Tanja Matarma, 13.3.2020, lastentautioppi)

Turun yliopistossa tarkastettavan väitöskirjan mukaan alle kouluikäisten lasten liikunta-aktiivisuuden ja motoristen taitojen välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Sen sijaan ylipainoisilla lapsilla oli normaalipainoisia lapsia heikommat motoriset taidot viiden vuoden iässä. Vanhempien ja lasten liikunta-aktiivisuus olivat yhteydessä toisiinsa. LitM Tanja Matarman väitöstutkimus tarjoaa uutta tietoa alle kouluikäisten lasten liikunnan määrästä ja motoristen taitojen hallinnasta.

Lääketieteellinen tiedekunta jakoi vuoden 2019 tunnustuspalkinnot

05.11.2019

Tohtorikoulutettava, ylihoitaja Outi Tuominen on saanut Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan vuoden 2019 Kliinisen silmän. Oppimateriaalin tuottajapalkinto myönnettiin sisätautien erikoislääkäri Jussi Haveriselle Sisätautipotilaan nestehoito -oppaan laatimisesta. Vuoden erikoislääkärikouluttajana palkittiin lastentautien erikoislääkäri, lastennefrologi, dosentti Janne Kataja. 

Erittäin pienten keskosten synnytysten keskittäminen pelastaisi henkiä

21.10.2019

Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks), Turun yliopiston ja Lontoon Imperial College -yliopiston lääketieteen tutkijat selvittivät, että erittäin pienten keskosten varhaiset sairaalasiirrot lisäävät vakavien aivovammojen riskiä. Lisäksi näiden keskosten syntyminen ja hoito matalamman hoitotason sairaaloissa lisää kuolemanriskiä. Tutkimustulokset ovat tärkeitä Ison-Britannian keskoshoidolle ja vahvistavat suomalaiskäytäntöjen oikeaa linjaa.

Virusinfektio lisää korvatulehdusbakteerin tarttumista perheissä (Väitös: LL Sinikka Karppinen, 12.4.2019, lastentautioppi)

Suurin osa tavallisista hengitystieinfektioista on virusten aiheuttamia, mutta myös virusten ja bakteerien yhteisinfektiot ovat yleisiä. LL Sinikka Karppisen Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus osoitti, että geneettiset erot lapsen synnynnäisessä puolustusjärjestelmässä altistavat virusten ja bakteerien yhteisinfektioille jo imeväisiässä. Virukset lisäävät bakteerien tarttumista, mutta virusinfektio voi myös estää toisen viruksen saamista samaan aikaan.