Psykoterapeuttikoulutuksen yhteyshenkilöt

Psykoterapeuttikoulutusta kehittää, ohjaa ja koordinoi Turun yliopiston ja Åbo Akademin psykoterapeuttikoulutusten ohjausryhmä.

Yhteistyössä tapahtuvissa koulutuksissa Turun yliopiston taholta yhteistyökumppaneina ovat psykiatrian, lastenpsykiatrian ja psykologian oppiaineet.