Webinaarisarja tuo lasten ja nuorten kanssa työskenteleville tutkittua tietoa eriarvoisuudesta

08.02.2024
Tutkittua tietoa eriarvoisuudesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä tarjotaan uudessa Tiedosta toimeen -webinaarisarjassa. Webinaarit ovat osa Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n, Turun yliopiston, tutkimuskeskus ja lippulaiva INVESTin ja Heidekenin tiedekummin toimintaa. Sarja on tarkoitettu erityisesti lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Sosiaaliturvaan kohdistuvat leikkaukset, perheiden taloudelliset haasteet, lasten ja nuorten yksinäisyys sekä lisääntyneet mielenterveysongelmat ovat kaikki eriarvoisuutta lisääviä tai siihen kytkeytyviä tekijöitä.

– Eriarvoisuuden lisääntyminen näkyy sekä suorasti että epäsuorasti kaikkien lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten työssä. Koemme tärkeäksi lisätä tietoutta eriarvoisuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä haluamme tiedon lisäksi tarjota ammattilaisille tutkijoiden suosituksia siitä, miten ennaltaehkäistä eriarvoisuutta omassa työssään, kertoo VSLJ:n toiminnanjohtaja Miia Hänninen.

Tiedekummit ovat Turun yliopiston eri tieteenalojen tutkijoita ja avainhenkilöitä, jotka toimivat VSLJ:n linkkeinä tiedeyhteisöön. Nyt toteutettavia Tiedosta toimeen -webinaareja järjestetään kolme keväällä ja kolme syksyllä. Kevään puhujina ovat Turun yliopiston väestötutkimuksen professori Linnea Karlsson, kasvatuspsykologian professori Niina Junttila sekä kehityspsykologian professori Riikka Korja.

Webinaareja voi seurata Zoom-yhteydellä ja niiden aikana on mahdollista esittää chatissa tiedekummille kysymyksiä. Webinaarit nauhoitetaan ja tallenteet ovat katsottavissa VSLJ:n verkkosivuilla ja YouTube -kanavalla.

Liittymislinkki webinaareihin lisätään Tiedosta toimeen -webinaarisarjan sivulle noin viikkoa ennen jaksoa.

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry ja Heidekenin tiedekummit ovat tehneet yhteistyötä jo vuodesta 2019 lähtien. Yhteistyöllä pyritään vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin, jotka vaikuttavat alueen lasten ja nuorten hyvinvointiin. Yhteistyössä ovat mukana Turun yliopisto, tutkimuskeskus ja lippulaiva INVEST ja Sote-akatemia.

Kevään 2024 Tiedosta toimeen -webinaarit

Tiistai 12.3. klo 13–13.40: Köyhyyden aiheuttama stressi ja lasta suojaavat tekijät.
Väestötutkimuksen professori ja lasten- ja nuorisopsykiatri Linnea Karlsson on erikoistunut muun muassa varhaiseen stressialtistukseen, raskaudenaikaiseen stressiin sekä lasten- ja nuorisopsykiatriaan. Webinaarissa syvennytään lasten kokeman köyhyysstressin vaikutuksiin, lapsen stressioireiluun sekä lasta stressiltä suojaaviin tekijöihin.

Tiistai 9.4. klo 13–13.40: Miksi yksinäisyys eriarvoistaa?
Kasvatuspsykologian professori Niina Junttila on erikoistunut urallaan lasten, nuorten ja perheiden psykososiaaliseen hyvinvointiin sekä yksinäisyyteen ja ostrakismiin yksilö- ja yhteisötason riskitekijöinä. Webinaarissa pureudutaan siihen, miten yksinäisyys eriarvoistaa ja miksi.

Tiistai 14.5. klo 13–13.40: Lapsen kehityksen polut mielenterveyden ja oppimisen ennustajina.
Kehityspsykologian professori Riikka Korja on erikoistunut lapsen kehitykseen, raskauteen, vanhemmuuteen ja ennenaikaiseen syntymään. Webinaarissa kuulemme, millaiset tekijät vaikuttavat lapsen kehitykseen ja millaisia vaikutuksia niillä on mielenterveyteen ja oppimiseen.

Syksyn webinaariaikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

>> Lue lisää tiedekummitoiminnasta

Luotu 08.02.2024 | Muokattu 11.02.2024