Moniammatillinen opetusklinikka

Psykologian, sosiaalityön ja logopedian oppiaineiden alla toimii moniammatillinen opetusklinikka. Klinikalla opiskellaan keskeisiä asiakastyöskentelyn ammattikäytäntöjä. Opetusklinikka tarjoaa psykologian, sosiaalityön ja logopedian (puheterapia) alaan kuuluvia lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden tutkimus- ja arviointipalveluja moniammatillisella työotteella.

Turun yliopiston Moniammatillinen opetusklinikka on aitoon asiakastyöhön pohjautuva oppimis- ja opetusympäristö, joka keskittyy lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden tutkimukseen ja neuvontaan.

Opetusklinikan toiminta on moniammatillista - mukana ovat psykologian, sosiaalityön ja logopedian oppiaineet.

Opetuskäytäntönä on työnohjattuna tehtävä asiakastyö, sekä siihen tarvittavaa tieto- ja taitoperustaa rakentava luento-, seminaari- ja demonstraatio-opetus.

Kouluttajina toimivat psykologian, sosiaalityön ja logopedian oppiaineiden opettajat sekä muut asiantuntijat. Kaikilla asiakas-/potilastyötä ohjaavilla opettajilla on myös vankka kokemus käytännön työstä.

Opetusklinikka sijaitsee Turun yliopiston Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan Publicum -rakennuksessa. Klinikan tilat ovat Psykologian ja logopedian laitoksella logopedian oppiaineen tiloissa, rakennuksen 3. kerroksessa.

Yhteystiedot

Psykologian ja logopedian laitos
Moniammatillinen opetusklinikka
20014 Turun yliopisto

Käyntiosoite
Assistentinkatu 7 (Publicum -rakennus, 3. kerros)
20500 Turku
 
Tiedustelut
Mika Lamppu, klinikkakoordinaattori
+358 50 467 9310


 

Asiakkaaksi hakeutuminen

Moniammatillisen opetusklinikan asiakkaat tulevat YTHS:n sekä Varhalta Naantali - Raisio - Rusko koulupsykologien, Turun perheneuvolan ja Paraisten perheneuvolan lähettäminä.

LÄHETE
Edellytämme, että asiakkaalla on psykologin, lääkärin, muun terveydenhuollon ammattihenkilön, sosiaalityöntekijän tai erityisopettajan laatima kirjallinen lähete. Lähetteessä tulee olla seuraavat tiedot:
 
1. Asiakkaan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot (postiosoite ja puhelinnumero)
 
2. Alaikäisen asiakkaan huoltajan nimi ja yhteystiedot (postiosoite ja puhelinnumero)
 
3. Lähettävän tahon yhteystiedot ja yhteyshenkilön nimi
 
4. Lähetteen laatimisen syy

Moniammatillisen klinikan tutkimuspalvelut

Opetusklinikkamme tarjoaa psykologian, sosiaalityön ja logopedian (puheterapia) alaan kuuluvia tutkimus- ja arviointipalveluja moniammatillisella työotteella mm. seuraavissa asioissa:

  • lapsen/ nuoren kehitys, koulunkäynti ja oppiminen
  • aikuisen psyykkinen ja sosiaalinen selviytyminen ja työkyky
  • kielellisten toimintojen, puheen ja kommunikoinnin vaikeudet
  • perhetilanteen kartoitus

Psykologian, sosiaalityön ja logopedian opiskelijat toteuttavat asiakastyön pienryhmissä (4–6 opiskelijaa/ryhmä) vastuullisten opettajien ohjauksessa. Asiakkuus edellyttää noin 6–10 käyntiä opetusklinikalla ja yhteen käyntiin tulisi varata aikaa noin 1–1,5 tuntia. Tutkimus- ja arviointijakso kestää noin 2,5 kuukautta. Tutkimusten ja asiakastyön perusteella laaditaan suunnitelma tarvittavista jatkotoimenpiteistä ja annetaan asiakkaalle ja lähettävälle taholle tutkimusyhteenveto.

Moniammatillisen klinikan näkökulmasta tärkeää olisi, että asiakas olisi tietoinen ennen klinikalle tuloa, että kyseessä on moniammatillinen työskentely sisältäen asiakkaan laaja-alaisen psykososiaalisen tilannearvion ja joissakin tilanteissa myös kielellisten toimintakyvyn ja kommunikoinnin taitojen kartoituksen. Lisäksi lähettävä tahon olisi hyvä huomioida seuraavat seikat, kun arvioi asiakkaan lähettämistä moniammatilliselle klinikalle:

  • asiakkaalla ei tulisi olla menossa sellaista akuuttia kriisiä joka tarvitsee laaja-alaista verkostotyöskentelyä (esimerkiksi lapsen vanhempien vaikea erotilanne, vaativat lastensuojelulliset tai oikeuspsykologiset arviot)
  • asiakkaalla ei tulisi olla saman aikaisesti menossa useita eri arviointiprosesseja
  • mikäli asiakkaalla on kontakti kuntoutustyöntekijään (esim. puheterapeutti), on hyvä kysyä kuntouttavan työntekijän näkökanta arviointijakson ajankohtaan ja tarpeellisuuteen
Opetus moniammatillisella klinikalla

Opetus toteutetaan kahdessa kokonaisuudessa:

  1. Klinikkakurssit I ja II (14 op)

Psykologian opinnoissa Klinikkakurssit I ja II kuuluvat kummatkin pakollisiin syventäviin opintoihin.

Sosiaalityön opinnoissa vaihtoehtoiset Klinikkakurssit I ja II kuuluvat syventäviin opintoihin.

Logopedian opinnoissa vaihtoehtoiset Klinikkakurssit I ja II kuuluvat syventäviin opintoihin.