Moniammatillinen opetusklinikka

Psykologian, sosiaalityön ja logopedian oppiaineiden alla toimii moniammatillinen opetusklinikka. Klinikalla opiskellaan keskeisiä asiakastyöskentelyn ammattikäytäntöjä. Opetusklinikka tarjoaa psykologian, sosiaalityön ja logopedian (puheterapia) alaan kuuluvia lasten, nuorten, aikuisten ja perheide tutkimus- ja arviointipalveluja moniammatillisella työotteella

Turun yliopiston Moniammatillinen opetusklinikka on aitoon asiakastyöhön pohjautuva oppimis- ja opetusympäristö, joka keskittyy lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden tutkimukseen, neuvontaan ja kuntoutukseen.

Opetusklinikan toiminta on moniammatillista - mukana ovat psykologian, sosiaalityön ja logopedian oppiaineet.

Opetuskäytäntönä on työnohjattuna tehtävä asiakastyö, sekä siihen tarvittavaa tieto- ja taitoperustaa rakentava luento-, seminaari- ja demonstraatio-opetus.

Kouluttajina toimivat psykologian, sosiaalityön ja logopedian oppiaineiden opettajat, Oppimistutkimuksen keskuksen sekä muut kotimaiset ja ulkomaiset asiantuntijat. Kaikilla asiakas-/potilastyötä ohjaavilla opettajilla on myös vankka kokemus käytännön työstä.

Opetusklinikka sijaitsee Turun yliopiston Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan Publicum -rakennuksessa. Klinikan tilat ovat Psykologian ja logopedian laitoksella psykologian oppiaineen tiloissa, rakennuksen 3. kerroksessa.

Yhteystiedot

Psykologian ja logopedian laitos
Moniammatillinen opetusklinikka
20014 Turun yliopisto

Käyntiosoite
Assistentinkatu 7 (Publicum -rakennus, 3. kerros)
20500 Turku
 
Tiedustelut:
Toimisto
p. 040 - 547 9320
 
 

Asiakkaaksi hakeutuminen

Moniammatillisen opetusklinikan asiakkaaksi voi hakeutua tiedustelemalla asiakaspaikkoja sähköpostitse tai puhelimitse ottamalla yhteyttä oppiaineiden vastuuopettajiin.

Lähete

Edellytämme, että asiakkaalla on psykologin, lääkärin, muun terveydenhuollon ammattihenkilön, sosiaalityöntekijän tai erityisopettajan laatima kirjallinen lähete. Lähetteessä tulee olla seuraavat tiedot:

 1. Asiakkaan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot (postiosoite ja puhelinnumero)
 2. Alaikäisen asiakkaan huoltajan nimi ja yhteystiedot (postiosoite ja puhelinnumero)
 3. Lähettävän tahon yhteystiedot ja yhteyshenkilön nimi
 4. Lähetteen laatimisen syy
 5. a) Tiedot aikaisemmista tutkimuksista/konsultaatioista (psykologi, lääkäri, muu terveydenhuollon ammattihenkilö, sosiaalityöntekijä), jotka koskevat nyt kyseessä olevaa lähettämisen syytä
  b) Tiedot aikaisemmasta hoidosta/kuntoutuksesta, joka koskee nyt kyseessä olevaa lähettämisen syytä
 6. a) Mikäli pyydetään tutkimusta/konsultaatiota, ns. tutkimuskysymys
  b) Mikäli pyydetään kuntoutusjaksoa, lähettävän tahon (mieluiten yhteistyössä asiakkaan/hänen huoltajansa kanssa) määrittämät kuntoutustavoitteet

Lähete toimitetaan Moniammatillisen opetusklinikan postitusosoitteeseen:
Turun yliopiston moniammatillinen opetusklinikka
Psykologian ja logopedian laitos Assistentinkatu 7, 3. kerros 20014 Turun yliopisto

p. 040 547 9320

Lisätiedot ja asiakkaaksi hakeutumiseen/lähetteen laatimiseen liittyvää neuvontaa antavat klinikan kunkin oppiaineen vastuuopettajat.

>> Moniammatillisen opetusklinikan asiakasesite ja linkki läheteinfoon

Moniammatillisen klinikan tutkimuspalvelut

Opetusklinikkamme tarjoaa psykologian, sosiaalityön ja logopedian (puheterapia) alaan kuuluvia tutkimus- ja arviointipalveluja moniammatillisella työotteella mm. seuraavissa asioissa:

 • lapsen/ nuoren kehitys, koulunkäynti ja oppiminen
 • aikuisen psyykkinen ja sosiaalinen selviytyminen ja työkyky
 • kielellisten toimintojen, puheen ja kommunikoinnin vaikeudet
 • perhetilanteen kartoitus

Psykologian, sosiaalityön ja logopedian opiskelijat toteuttavat asiakastyön pienryhmissä (4–6 opiskelijaa/ryhmä) vastuullisten opettajien ohjauksessa. Asiakkuus edellyttää noin 6–8 käyntiä opetusklinikalla ja yhteen käyntiin tulisi varata aikaa noin 1–1,5 tuntia. Tutkimus- ja arviointijakso kestää noin 2,5 kuukautta. Tutkimusten ja asiakastyön perusteella laaditaan suunnitelma tarvittavista jatkotoimenpiteistä ja annetaan asiakkaalle ja lähettävälle taholle tutkimusyhteenveto.

Lisätietoja (muun muassa lähetekäytännöistä) saa vastuuopettajilta.

Moniammatillisen klinikan näkökulmasta tärkeää olisi, että asiakas olisi tietoinen ennen klinikalle tuloa, että kyseessä on moniammatillinen työskentely sisältäen asiakkaan tai asiakasperheen laaja-alaisen psykososiaalisen tilannearvion ja joissakin tilanteissa myös kielellisten toimintakyvyn ja kommunikoinnin taitojen kartoituksen. Lisäksi lähettävä tahon olisi hyvä huomioida seuraavat seikat, kun arvioi asiakkaan lähettämistä moniammatilliselle klinikalle:

 • asiakkaalla ei tulisi olla menossa sellaista akuuttia kriisiä joka tarvitsee laaja-alaista verkostotyöskentelyä (esimerkiksi lapsen vanhempien vaikea erotilanne, vaativat lastensuojelulliset tai oikeuspsykologiset arviot)
 • asiakkaalla ei tulisi olla saman aikaisesti menossa useita eri arviointiprosesseja
 • mikäli asiakkaalla on kontakti kuntoutustyöntekijään (esim. puheterapeutti), on hyvä kysyä kuntouttavan työntekijän näkökanta arviointijakson ajankohtaan ja tarpeellisuuteen
Opetus moniammatillisella klinikalla

Opetus toteutetaan kahdessa kokonaisuudessa: Klinikkakurssit I ja II (14 op)

Psykologian opinnoissa Klinikkakurssit I ja II kuuluvat  pakollisiin syventäviin opintoihin.

Sosiaalityön opinnoissa Klinikkakurssit I ja II sijoittuvat pakollisiin aineopintoihin ja Kuntoutustyöpaja valinnaisiin syventäviin opintoihin.

Logopedian opinnoissa Klinikkakurssit I ja II kuuluvat syventäviin opintoihin ja niillä voi korvata kurssin  S2.2. Ohjattu kliininen asiakastyö (7 op) ja tämän lisäksi kohdasta S1 Logopedian erityiskysymyksiä 7 op laajuisen suoritteen.