Logopedia

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetusnäytetilaisuus

Aika

10.12.2018 klo 9.00 - 10.25
9:05-9:35 FT Soile Loukusa (logopedian dosentuuri). Aiheena Autismikirjoon liittyvät kielen ja kommunikaation piirteet 9:55-10:25 VTM Laura Järvi (sosiaalipolitiikan yliopisto-opettaja). Aiheena Ammatillinen sosiaaliturva osana sosiaaliturvan kokonaisuutta meillä ja muualla

Moniammatillinen opetusklinikka

Psykologian, sosiaalityön ja logopedian oppiaineiden alla toimii moniammatillinen opetusklinikka. Klinikalla opiskellaan keskeisiä asiakastyöskentelyn ammattikäytäntöjä. Opetusklinikka tarjoaa psykologian, sosiaalityön ja logopedian (puheterapia) alaan kuuluvia lasten, nuorten, aikuisten ja perheide tutkimus- ja arviointipalveluja moniammatillisella työotteella

Logopedian oppiaine

Logopedian tutkimuksessa ja opetuksessa painopisteenä on kommunikaation ilmiöiden kognitiivinen, neuraalinen ja biologinen perusta sekä näihin ilmiöihin vaikuttavat ympäristötekijät kuten kaksi- ja monikielisyys.

Publiikissa juhlistettiin valmistuneita maistereita ja tohtoreita

03.07.2018

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan publiikissa kukitettiin yli 60 tuoretta maisteria ja tohtoria. Dekaani Juha Räikkä totesi valmistumisen jälkeisen ajan olevan usein toivon ja optimismin aikaa. – Toivo kertoo siitä, että tulevaisuuden mahdollisuudet nähdään avoimina. Optimisti taas näkee toiveensa varsin realistisina, Räikkä totesi.

Uutuuskirja Afasia paljastaa mahdollisuudet parantaa kielellisten häiriöiden kuntoutusta

12.11.2017

Aikuisiällä syntyneiden kielellisten häiriöiden määrä on voimakkaassa kasvussa ikääntymisen, aivovaurioiden kehittyneen hoidon sekä tapaturmien myötä. Viestintätaitojen ongelmat kaventavat sairastuneen ihmisen sosiaalista elämää ja heikentävät elämänlaatua. Ongelmiin on kuitenkin ratkaisuja, kertovat yliopistonlehtori Kati Renvall ja yliopisto-opettaja Marjaana Raukola-Lindblom, jotka ovat olleet mukana kirjoittamassa afasiasta ensimmäistä suomenkielistä perusteosta.

50-vuotias yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on yliopiston ilonaihe

01.10.2017

– Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on yliopiston pitkäaikainen ilonaihe, rehtori Kalervo Väänänen aloitti juhlapuheensa tiedekunnan 50-vuotisjuhlissa ja sai vastaukseksi spontaanit aplodit. Väänänen korosti heti perään, että näin on helppo sanoa, sillä pohjana ovat kovat kriteerit. Tiedekunta täytttää mainiosti opetukseen liittyvät tavoitteensa, tutkintosuoritukset osoittavat vuosi toisensa jälkeen koilliseen ja yliopiston yhteiskunnallisessa tehtävän hoidossa tiedekunta on tunnustettu niin yliopiston, koko maan kuin kansainväliselläkin tasolla.