Yhteiskuntatieteelliseen jätettiin yli 1500 hakemusta edellisvuotta enemmän

02.04.2020

Kaikki yhteiskuntatieteellisen hakukohteet keräsivät ennätysmäärän hakemuksia, yhteensä 7328 hakemusta. Viime vuoteen verrattuna tiedekuntaan saapuneiden hakemusten määrä kasvoi yhteensä 1529:llä. Suurimmat määrälliset kasvajat oli poliittinen historia ja valtio-oppi 438 hakemuksen kasvulla, logopedia 417 hakemuksen kasvulla,  sosiaalitieteet 243 hakemuksen kasvulla ja psykologia 210 hakemuksen kasvulla.

 

Opintopäällikkö Hanna Erola toteaa tiedekunnan olevan iloinen kiinnostuksen kasvusta, mutta hieman myös hämillään. Mikä selittää rajua kasvua, se vaatii tarkempaa analyysia. Yksi nousun selittäjä voi olla todistusvalinta, joka toteutetaan nyt ensimmäistä kertaa.

– Opiskelija saattoi hakea todistusvalinnan kautta kuuteen eri kohteeseen, Erola kertoi.

Logopedian hakijamääriä saattoi kasvattaa mahdollisuus hakea samalla hakemuksella kaikkiin Suomen logopedian opetusta antaviin yliopistoihin.

Suurten nousijoiden rinnalla reilun kasvun keräsivät myös filosofia ja sosiaalityö, molemmat noin 100 hakemusta aiempaa enemmän.

– Kasvun voimakkuus oli mukava yllätys, vaikka me otaksummekin, että osa siitä liittyy todistusvalinnan käyttöönottoon. Siitä huolimatta on hyvä nähdä, että kasvava kiinnostus on kohdistunut nimenomaan meihin. Ja tässä luvussa on myös paljon niitä, jotka hakevat meidän aloillemme ensisijaisena paikkana. Logopedia, psykologia ja sosiaalityö ovat ammattiin valmistavina aina houkutelleet paljon hakijoita. Kiinnostuksen kasvu on tänä vuonna tapahtunut jokaisella laitoksella aloilla, joihin panostetaan. Tutkijoiden ja opettajien työ on kannattanut ja nouseva kiinnostus on hieno tunnustus heidän työstään kohtaan. Opetamme ja tutkimme yhteiskunnan kannalta merkittäviä asioita, dekaani Louis Clerc sanoo.

Englanninkielisten maisteriohjelmien hakuaika oli jo alkuvuodesta. Myös ne tuottivat ilahduttavan tuloksen. Itä-Aasian opintojen pariin pyrki ennätysmäärä opiskelijoita ja uusi INVESTiin sitoutunut maisteriohjelma sai heti merkittävän suosion.

Hakukohde hakemuksia 2019 hakemuksia 2020
Filosofia 228 313
Logopedia 769 1186
MDP in East Asian Studies 32 54
MDP in Inequalities, Interventions and New Welfare State   56
Poliittinen historia 32 14
Poliittinen historia ja valtio-oppi 2636 2846
Psykologia 7636 2846
Sosiaalipolitiikka 21 15
Sosiaalitieteet 575 818
Sosiaalityö 745 842
Sosiologia 19 24
Taloussosiologia 16 19
Valtio-oppi 55 32
Yhteensä 5799 7328


Hakemusten määrän kasvu näkyi kautta yliopiston. Määrä nousi viime vuoteen verrattuna 14 prosenttia. Hakijoita oli tänä keväänä 30 766, mikä on 3755 hakijaa enemmän kuin viime vuonna. Hakijamäärissä eniten hakemuksia koko yliopiston tasolla sai kauppatieteet, 5603 hakijaa. Lääketieteeseen haki 4706, oikeustieteeseen 4463 ja psykologiaan 2846 hakijaa.

>> Turun yliopisto rikkoi yhteishaussa ensi kertaa yli 30 000 hakijan rajan – tekniikka kiinnosti

 

Luotu 02.04.2020 | Muokattu 03.04.2020