Poliittinen historia

Opiskelu poliittisen historian oppiaineessa

Poliittinen historia muodostaa poikkeuksellisen laaja-alaisen ja monipuolisen opiskelukentän - Suomen sisäpolitiikasta kansainvälisiin suhteisiin. Aineopinnot tarjoavat mahdollisuuden erikoistumiseen: yhteiskunnallisiin aatteisiin, poliittisen vallan ja hallinnon kysymyksiin sekä kansainvälisiin suhteisiin. Suomen historia ja sukupuolihistoria on upotettu näiden erikoistumislinjojen sisälle. 

Viileää veljeyttä avaa uusia näkökulmia suomalaisten suhtautumisesta natsi-Saksaan

22.10.2018

Suomalaisten puolueiden, median ja ammattijärjestöjen suhtautuminen natsi-Saksan poliittiseen järjestelmään 1930-luvulla oli paljon yleisesti luultua kielteisempi. Tämä paljastuu poliittisen historian professorin Vesa Vareksen juuri julkaistusta kirjasta Viileää veljeyttä.

​Poliittisen historian professori Vesa Vares on perehtynyt Suomen ja Saksan välisten suhteiden problematiikkaan 1980-luvulta alkaen ja toiminut lisäksi yli vuoden Humboldt-yliopistossa Berliinissä.

Poliittinen historia

Poliittisen historian oppiaineessa tutkitaan yhteiskunnan, politiikan ja kansainvälisten suhteiden lähihistoriaa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Oppiaineen tutkimusta ja opetusta profiloivia vahvuusalueita ovat mm. Suomen sisä- ja ulkopolitiikan lähihistoria, Euroopan historia ja kansainväliset suhteet 1900-luvulla, tiedustelun, turvallisuuden ja kriisien historia sekä julkisuus- ja kulttuuridiplomatia.

Turun yliopisto panostaa Eurooppa-tutkimukseen

22.08.2018

Turun yliopisto vahvistaa Euroopan unioniin liittyvää tutkimustaan. Eduskuntatutkimuksen keskukseen on perustettu kolmeksi vuodeksi Eurooppa-tutkimuksen erikoistutkijan tehtävä, ja sitä hoitamaan on valittu valtiotieteen tohtori Kimmo Elo. Elon mukaan panostus mahdollistaa jo pitkään tehdyn kansallisen EU-politiikan tutkimuksen laajentamisen kattamaan myös Eurooppa-näkökulmaisen tutkimuksen.