Asiasana: Filosofia

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Yhteiskuntatieteelliseen jätettiin yli 1500 hakemusta edellisvuotta enemmän

02.04.2020

Kaikki yhteiskuntatieteellisen hakukohteet keräsivät ennätysmäärän hakemuksia, yhteensä 7328 hakemusta. Viime vuoteen verrattuna tiedekuntaan saapuneiden hakemusten määrä kasvoi yhteensä 1529:llä. Suurimmat määrälliset kasvajat oli poliittinen historia ja valtio-oppi 438 hakemuksen kasvulla, logopedia 417 hakemuksen kasvulla,  sosiaalitieteet 243 hakemuksen kasvulla ja psykologia 210 hakemuksen kasvulla.

Kohtaaminen ja profilointi digitalisoituvassa terveydenhuollossa

Aika

18.3.2020 klo 12.15 - 15.45
klo 12.15 Tilaisuuden avaussanat - Susanne Uusitalo, UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikköklo 12.20. Digitalisaatio ja terveydenhuolto: Kone ainoana keskustelukumppanina - Joel Holmén (Tyks)klo 12.50 Ei yksin yksityisyyttä: julkinen etu ja terveydellisen profiloinnin oikeudelliet rajat - Toni...

Huoli vihapuheen leviämisestä johti suurhankkeeseen – nuorten työpajoissa pohditaan yhteiskunnallista vaikuttamista

29.01.2020

Utopiaako? on Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahaston suurhanke, jonka toteuttavat Turun AMK ja Turun yliopisto. Turun yliopiston ja Turun AMK:n Taideakatemian opiskelijat ja opettajat tuottavat toisen asteen opiskelijoille maalis-toukokuussa 2020 elämyksellisiä taidelähtöisiä työpajoja, joissa käsitellään ympäristökysymyksiä, rakentavaa vuorovaikutusta ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Onko ikuinen elämä tavoiteltavaa? (Väitös: VTM Rosa Rantanen, 15.11.2019, filosofia)

Monet pitävät huomattavan pitkää elämää tavoittelemisen arvoisena ja haaveilevat jopa ikuisesta elämästä. Lääketieteelliset ja teknologiset ratkaisut saattavat mahdollistaa satojen vuosien mittaisen elämän jo lähitulevaisuudessa, mutta onko oikein tavoitella yhä pidempää elämää? Rosa Rantasen filosofian alaan kuuluva väitöstutkimus on katsaus eliniän huomattavaa pidentämistä koskeviin eettisiin kysymyksiin. Tutkimus tarjoaa työkaluja eettisten näkökulmien arviointiin ja vertailuun.

Seminar on Early Modern Philosophy - Infinity and Beyond

Aika

11.6.2019 klo 10.00 - 12.6.2019 klo 15.00
Tuesday10-11 Sam Levey (Dartmouth) Leibniz on the infinite and infinitelysmall11-12 Jani Sinokki (UTU) Having it Both Ways - DescartesObjective Reality and Internalism vs. ExternalismLunch13-14 Vesa Halava (UTU mathematics) Gentzen14-15 Jeffrey McDonough (Harvard) Monads, space...

Akatemiarahoitus tiedollisen luottamuksen tutkimiseen

28.05.2019

Filosofian professori Juha Räikkä on saanut 480 000 euron akatemiarahoituksen uudelle tutkimushankkeelleen, jossa pohditaan luottamuksen rakentumista tietoa tuottaviin ja välittäviin instituutioihin. Esittelemme nyt alkavassa sarjassa yhteiskuntatieteilijöille myönnetyt akatemiarahoitushankkeet.