Asiasana: Valtio-oppi

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Avoin keskustelutapahtuma: Suomen lähialueiden turvallisuusnäkymät

Aika

5.3.2020 klo 14.15 - 15.45
Voimapolitiikan nousu ja suurvaltojen välinen strateginen kamppailu on heijastunut myös Suomen lähialueisiin. Venäjän revisionismi, Naton pelote- ja rauhoittamistoimet sekä Suomen ja Ruotsin integroituminen läntiseen pelotejärjestelmään vaikuttavat kaikki osaltaan Suomen lähialueisiin ja niiden...

Huoli vihapuheen leviämisestä johti suurhankkeeseen – nuorten työpajoissa pohditaan yhteiskunnallista vaikuttamista

29.01.2020

Utopiaako? on Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahaston suurhanke, jonka toteuttavat Turun AMK ja Turun yliopisto. Turun yliopiston ja Turun AMK:n Taideakatemian opiskelijat ja opettajat tuottavat toisen asteen opiskelijoille maalis-toukokuussa 2020 elämyksellisiä taidelähtöisiä työpajoja, joissa käsitellään ympäristökysymyksiä, rakentavaa vuorovaikutusta ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Eriarvioistumiskehitys syö poliittista luottamusta

16.05.2019

Poliittinen luottamus on Suomessa keskimäärin korkealla tasolla, mutta käsitys kansalaispätevyydestä on pudonnut pohjoismaalaisittain jopa huolestuttavan alhaiseksi. Asia nousee esille Turun yliopiston valtio-opin professorin Elina Kestilä-Kekkosen ja Åbo Akademin valtio-opin tutkijatohtori Maria Bäckin toimittamasta tuoreessa tutkimusraportissa.

Organisaatioiden läpinäkyvyys lupaa harhaanjohtavasti itsenäisyyttä (Väitös: VTM Sami Torssonen, 5.4.2019, valtio-oppi)

VTM Sami Torssonen tarkasteli väitöskirjassaan yhteiskunnallista läpinäkyvyyttä koskevaa ajattelua ja käytäntöjä ideologiateoreettisesta näkökulmasta. Valtiot, yritykset ja muut organisaatiot hyödyntävät läpinäkyvyyskuvastoa esimerkiksi, kun ne viestivät omasta toiminnastaan. Tutkimuksessa selvisi, että läpinäkyvyyskuvastoa käyttävät tahot pyrkivät vaikuttamaan yleisöjensä ajatteluun ja käytökseen muokkaamalla heidän havaintoympäristöään.

”Once in a lifetime” – osallistujien kokemuksia Mustasaaren kansalaisraadista

15.03.2019

– Tämä on  mielenkiintoinen haaste ja uusi kokemus. Etukäteen en voinut tietää, olisiko kokemus positiivinen vai negatiivinen, mutta kokemus se olisi joka tapauksessa, Marita Carlström toteaa.  Carlström on juuri osallistunut Suomessa ensimmäistä kertaa kansalaisraatiin, johon oli koottu edustava joukko etsimään kuntaliitokseen liittyvää faktatietoa.

Suomalaispäättäjien tulevaisuuskäsitykset esillä Tulevaisuuspäivänä

13.03.2019

Tulevaisuuspäivänä kuultiin Helsingin Musiikkitalossa uutta tutkimustietoa suomalaispäättäjien tulevaisuuspolitiikkaa koskevista käsityksistä. Tulevaisuussuuntautuneen päätöksenteon mahdollistajina Suomessa toimivat muun muassa julkishallinto, tieteellinen yhteisö sekä kansainväliset sopimukset, kun taas sitä hankaloittavat tekijät löytyvät vastakkainasetteluja ja intressiristiriitoja korostavasta perinteisestä poliittisesta järjestelmästä.

Vaalikevään teemat esillä yhteiskuntatieteilijöiden seminaarissa Turussa

13.03.2019

Turun yliopiston valtio-opin oppiaineen ja Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian järjestämässä Osallisuus muuttuvassa yhteiskunnassa -seminaarissa kuullaan suomalaisten yhteiskuntatieteilijöiden esityksiä muun muassa laiskoista äänestäjistä, sosiaaliturvan uudistamisesta sekä kansalaisten tulevaisuuskäsityksistä.  Median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Medborgarrådets arbete i Korsholm färdigt – utlåtandet har skickats per post till alla röstberättigade korsholmare

25.02.2019

I mars röstar korsholmarna om kommunsammanslagningen med Vasa i en rådgivande folkomröstning. I februari ordnades ett medborgarråd i Korsholm där man utarbetade ett utlåtande som innehåller centrala fakta om kommunsammanslagningen och de viktigaste argumenten för och emot sammanslagningen. Efter medborgarrådet skickades utlåtandet till alla röstberättigade korsholmare. I utlåtandet tar man inte ställning till hur man borde rösta i folkomröstningsfrågan, utan avsikten är att hjälpa röstarna att fatta övervägda röstningsbeslut i den mångdimensionella kommunsammanslagningsfrågan.