Turun yliopiston tutkijoille STN:lta rahoitusta oikeudenmukaisen vihreän murroksen tutkimukseen

13.09.2023

Rahoitus myönnettiin yhdelle Turun yliopiston johtamalle tutkimushankkeelle ja kolmelle hankkeelle, joissa Turun yliopisto on mukana. Rahoituksen sai kuusi Turun yliopiston tutkijaa.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) myönsi yhteensä 27 miljoonaa euroa oikeudenmukaisen vihreän murroksen tutkimukseen. Oikeudenmukaisella vihreällä murroksella viitataan ekologisten kestävyyskriisien kokonaisvaltaisiin, pitkäjänteisiin ratkaisuihin, jotka tukevat yhteiskunnan vakautta ja eri ryhmien mukana pysymistä.

Turun yliopistossa suurimman rahoituksen sai materiaalitekniikan professori Kati Miettusen johtama konsortiohanke Turvallinen ja tasaveroinen energiajärjestelmä isolla aurinkoenergian osuudella (RealSolar), jossa on mukana myös tuotantotalouden professori Saku Mäkinen. Turun yliopiston osuus hankkeen rahoituksesta on yli 1,2 miljoonaa euroa.

RealSolar-hankkeessa tutkitaan keinoja, joilla aurinkoenergia voitaisiin integroida tehokkaasti Suomen energiajärjestelmään. Tämä vähentäisi fossiilisiin tuotantomuotoihin perustuvan sähkön ja tuontisähkön tarvetta. Tutkijoiden tavoitteena on tuoda edullinen aurinkosähkö kansalaisten ja eri toimijoiden saataville, tulotasosta ja asumismuodosta riippumatta.

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen yliopistonlehtori Katriina Siivonen ja sosiologian sekä INVEST-lippulaivan apulaisprofessori Elina Kilpi-Jakonen ovat mukana rahoituksen saaneessa konsortiohankkeessa Kohtuusratkaisuilla kohti sisukasta, vihreää ja oikeudenmukaista Suomea (SISU), jota Itä-Suomen yliopisto johtaa. Turun yliopiston osuus hankkeen rahoituksesta on yli 610 000 euroa. SISU-hankkeessa tutkijat etsivät keinoja ylikulutuksen vähentämiseen, hyvinvoinnin edistämiseen ja resilienssin vahvistamiseen.

Valtio-opin professori Maija Setälä on mukana rahoituksen saaneessa konsortiohankkeessa Solutions for transition: Fair, flexible and socially resilient energy systems (FLAIRE), jota Oulun yliopisto johtaa. Turun yliopiston osuus hankkeen rahoituksesta on yli 430 000 euroa. FLAIRE-hankkeessa tutkitaan kotitalouksien ja kuntien mahdollisuuksia vähentää energiankulutustaan tai siirtää sitä hetkiin, jolloin sähköä on paljon tarjolla.

Maantieteen apulaisprofessori Nora Fagerholm on mukana rahoituksen saaneessa konsortiohankkeessa Monilajisen murroksen mahdollistaminen kaupungeissa ja seutukunnissa (MUST), jota Helsingin yliopisto johtaa. Turun yliopiston osuus hankkeen rahoituksesta on yli 360 000 euroa. MUST-hankkeessa luodaan uudenlainen ihmisten ja toisten lajien tarpeita huomioiva lähestymistapa luontopohjaisten ratkaisujen, kuten metsäalueiden ja puistojen, suunnitteluun kaupungeissa ja seutukunnissa.

> Tutustu Suomen Akatemian tiedotteeseen ja rahoituspäätöksiin

Luotu 13.09.2023 | Muokattu 13.09.2023