Katriina Siivonen profiilikuva
Katriina
Siivonen
yliopistonlehtori, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
dosentti, Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus
University Lecturer in Futures Studies, Adjunct Professor in Cultural Heritage Studies (especially in applied cultural research), PhD in European Ethnology

Ota yhteyttä

+358 29 450 3977
+358 50 322 8015
Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Tulevaisuudentutkimus
etnologia
etnografia
laadullinen tutkimus
osallistava metodologia
identiteetit
kulttuuriperintö
perinne
kulttuurinen kestävyys
semiosis
semiotiikka

Biografia

Olen tulevaisuudentutkija ja etnologi. Akateemiset juureni ovat Turun yliopistossa, mutta olen työskennellyt myös Åbo Akademissa ja Helsingin yliopistossa. Minulla on kulttuuriperinnön tutkimuksen, erityisesti soveltavan kulttuurintutkimuksen dosentuuri Turun yliopistossa. Akateemisen uran lisäksi olen suorittanut kankurikisällin näyttötutkinnon.

Opetus

Opetan tulevaisuudentutkimusta kansainvälisessä tulevaisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa ja Turun kauppakorkeakoulun suomenkielisissä maisteriohjelmissa sekä kestävää kehitystä Kestävän kehityksen sivuainekoulutusohjelmassa vastuualueenani kulttuurinen kestävyys.

Tutkimus

Tutkimusintressini jäsentyvät kulttuurisen kestävyyden käsitteen alle. Metodologisesti keskeistä työssäni ovat osallistavat, laadulliset tulevaisuudentutkimuksen menetelmät ja etnografia. Yksi tutkimukseni pääteemoista on kulttuurisen ja ekologisen kestävyyden rajapinta. Toinen pääteema on kulttuuriperintö ja tulevaisuusperintö tulevaisuutta rakentavana välineenä perinteen glokaaleissa ja globaaleissa prosesseissa.

Julkaisut

Järjestä:

Dynaaminen museo katsoo tulevaisuuteen (2020)

Kotiseutuposti: Suomen kotiseutuliiton jäsenten tiedotuslehti
Leena Paaskoski, Katriina Siivonen
(E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)