Turun yliopisto on partnerina neljässä uudessa Horisontti Eurooppa -ohjelman hankkeessa

17.04.2024

Pieta Mattila, Matti Mäntymäki, Maija Setälä ja Jani Erola saivat Horisontti Eurooppa -ohjelman rahoitukset hankkeisiin, joissa Turun yliopisto on partnerina.

Euroopan komissio on myöntänyt Horisontti Eurooppa -rahoituksen neljälle uudelle hankkeelle, joissa Turun yliopisto on partnerina. Hankkeissa tutkitaan flaviviruksia, tekoälyn hyödyntämistä työpaikoilla, nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja koulutuksen eriarvoisuutta.

Flavivirukset ovat laajenemassa globaaliksi terveysuhaksi

Turun biotiedekeskuksen ja biolääketieteen laitoksen erikoistutkija sekä InFLAMES-lippulaivan ryhmänjohtaja, dosentti Pieta Mattila sai 460 000 euron rahoituksen hankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää tehokkaita rokotteita flaviviruksia, kuten keltakuumetta, dengue-kuumetta ja zikavirusta, vastaan.

– Aiemmin suurimmaksi osaksi tropiikkiin liitetyt flavivirukset ovat laajenemassa globaaliksi terveysuhaksi, sillä ilmastonmuutos ja kaupungistuminen ovat edesauttaneet viruksia levittävien hyttysten levittäytymistä uusille alueille. Euroopassa onkin viime vuosina havaittu useita paikallisesti leviäviä epidemioita, Mattila kertoo.

Yellow4FLAVI-hankkeessa selvitetään, mikä tekee olemassa olevasta, heikennettyä viruskantaa sisältävästä keltakuumevirusrokotteesta niin tehokkaan. Tutkijoiden tavoitteena on kehittää yhtä tehokas moderni rokote, joka sopii laajemmalle kohderyhmälle. Lisäksi tutkimuksessa kerätään tietoa, jonka avulla olisi mahdollista kehittää rokotteita myös muita flaviviruksia vastaan.

Turun yliopiston tutkijat tarkastelevat hankkeessa vasta-ainetuotannosta vastuussa olevien B-lymfosyyttien reaktiota Stamaril-rokotteessa käytettävään keltakuumeviruskantaan. Tavoitteena on ymmärtää solu- ja molekyylitasolla, miten tämä keltakuumevirusrokote tuottaa niin ylivertaisen immuunijärjestelmän muistireaktion, että se tarjoaa käytännössä yhdellä rokotuskerralla loppuelämän kestävän immuniteetin. Tutkijat pyrkivät mahdollistamaan vastaavien ominaisuuksien hyödyntämisen tulevaisuuden rokotekehittelyssä.

Tekoäly ja robotiikka voivat parantaa työelämää radikaalisti

Tietojärjestelmätieteen professori Matti Mäntymäelle myönnettiin 420 000 euron rahoitus hankkeeseen, jossa tutkitaan käytännön menetelmiä ja välineitä, joiden avulla ihmisten, tekoälyn ja robottien välinen työnjako voidaan optimoida työpaikoilla.

– Tekoäly ja robotiikka ovat todennäköisesti tehokkaimpia keinoja työolojen radikaaliin parantamiseen eri aloilla, sillä ne voivat tukea työntekijöitä erilaisissa tehtävissä aina työläistä käsityötä vaativista tehtävistä monimutkaiseen päätöksentekoon asti. Hankkeemme tavoitteena on parantaa ihmisten, tekoälyn ja robottien välistä viestintää ja yhteistyötä, jotta työskentelyolosuhteet paranisivat organisaatioiden eri prosesseissa useilla eri aloilla, Mäntymäki toteaa.

AI4Work-hankkeessa pyritään parantamaan työn laatua ja luomaan työntekijöille parempia työolosuhteita tekoälyn ja robotiikan tukea hyödyntämällä. Hanketta pilotoidaan kuudella eri alalla: logistiikassa, teollisuudessa, rakennusalalla, terveydenhuollossa, koulutuksessa ja maataloudessa.

Turun yliopiston tutkijat kehittävät hankkeen käyttöön tekoälyn hallintamallin, joka perustuu heidän aiempaan tutkimukseensa. Lisäksi Turun yliopisto toimii hankekonsortion eettisenä neuvonantajana.

Nuoret jäävät ulkopuolelle tärkeissä poliittisissa kysymyksissä

Valtio-opin professori Maija Setälä sai 337 000 euron rahoituksen hankkeeseen, jonka tavoitteena on tarkastella ja kehittää nuorten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia.

SINCRONY-hankkeessa kiinnitetään huomiota erityisesti eri tavoin haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien nuoriin ja heidän mahdollisuuteen osallistua ja vaikuttaa. Nuoret sukupolvet jäävät kaikkialla Euroopassa usein huomiotta aktiivisina poliittisina päätöksentekijöinä tärkeissä kysymyksissä, kuten ilmastonmuutoksessa ja talouskriiseissä.

Tutkijoiden tavoitteena on tunnistaa niitä tekijöitä ja prosesseja, jotka edistävät poliittista epätasa-arvoa ja rajoittavat nuorten osallistumista poliittiseen päätöksentekoon. Monitieteisessä hankkeessa on mukana psykologeja, kasvatustieteilijöitä, sosiologeja ja politiikan tutkijoita.

– Turun yliopiston osahankkeessa kehitämme kansalaisosallistumis- ja keskustelumuotojen arviointikriteerejä ja sovellamme niitä EU-tason käytäntöjen arvioinnissa. Lisäksi toteutamme kyselyjä, media-analyysin sekä nuorten osallistumista edistävän pilottihankkeen Kuhmon kaupungin kanssa, Setälä kertoo.

Koulutuksen eriarvoisuus on lisääntynyt

Sosiologian professori ja INVEST-lippulaivan johtaja Jani Erolalle myönnettiin 190 000 euron rahoitus hankkeeseen, jossa tutkitaan koulutuksen eriarvoisuutta.

– Ihmisten väliset erot oppimisessa, pääsyssä koulutukseen sekä saavutetussa koulutustasossa ovat Euroopassa kasvaneet kahden vuosikymmenen aikana. Tavoitteenamme on tarjota päättäjille tutkimukseen perustuvaa tietoa näiden erojen vähentämiseksi, Erola sanoo.

LEARN-hankkeessa hyödynnetään korkeatasoisia eurooppalaisia koulutusta koskevia pitkittäisaineistoja, kuten suomalaisia rekisteriaineistoja ja esimerkiksi kaksivuotisen esikoulupilotin seurantadataa. Hankkeeseen osallistuu 12 yliopistoa yhdeksästä eri maasta.

Luotu 17.04.2024 | Muokattu 17.04.2024