Digitaaliset tarinat työstä tukevat organisaation uudistumista (Väitös: KM Satu Hakanurmi, 11.11.2022, kasvatustiede)

Tarinoiden kertominen soveltuu hyvin työssä oppimisen menetelmäksi, osoittaa kasvatustieteiden maisteri Satu Hakanurmen Turun yliopistoon tekemä väitöstutkimus. Perinteisten tarinankerrontamuotojen rinnalle ovat nousseet uudet tarinoiden muodot kuten kuvia, videoita ja kerrontaa yhdistävät digitaaliset tarinat. Visuaaliset tarinat ilmaisevat asioita, joita on vaikea sanoittaa ja jotka jäisivät muutoin kertomatta.

Tarinankerronta on oppimisen menetelmänä vanha, mutta se ei ole menettänyt vahvuuttaan. Tarinoihin samaistutaan, ne muistetaan irrallisia yksityiskohtia helpommin ja tietojen lisäksi arvot ja merkitykset välittyvät kuulijoille.

Hakanurmen tutkimuksen mukaan tarinoiden aiheiksi kelpaavat niin onnistumiset kuin epäonnistumiset. Erilaisista lähtökohdista kerrotut yksilöiden tarinat purkavat stereotypioita, lasikattoja ja auttavat näkemään työntekijät yksilöinä.

– Tarinoissa yksilöt tekevät näkyväksi omia kokemuksiaan ja ajatteluaan, mikä parhaimmillaan uudistaa työn käytänteitä, arvoja ja merkityksiä. Haasteiden kautta löytyy uusia suuntia, uudistunut identiteetti ja toimijuus sekä yksilölle että työyhteisölle, Hakanurmi sanoo.

Hakanurmen mukaan tarinoita kannattaa kertoa yhdessä, koska silloin kerronnasta tulee yhteisöllinen oppimisprosessi ja ryhmän ansiosta myös yksilöiden tarinat saavat uusia suuntia.

– Kun tarinat ovat vielä ilman tarkkaa hahmoa, ryhmän palaute laittaa kertojan näkemään enemmän ja yli oman kokemuksen, Hakanurmi sanoo.

Oppimista tapahtuu tarinankerronnan ja videotarinoiden tekemisen aikana

Satu Hakanurmen artikkeliväitöskirja Digital Stories as a Tool for Learning at Work kertoo työelämässä oppimisesta, tarinankerronnan merkityksestä toimijuuden rakentamisessa ja digitaalisista tarinoista ilmaisun ja oppimisen foorumina.

– Tietojen ja taitojen oppimisen ohella olennaista on, miten työntekijän ja -yhteisön toimijuus uudistuu. Uusi tieto on merkityksellistä vasta kun se vaikuttaa työn käytänteisiin. Esimerkiksi kestävän kehityksen tiedostamisen rinnalla olennaista on toimiminen kestävästi ja työ kestävän tulevaisuuden eteen, Hakanurmi sanoo.

Hänen mukaansa työpaikan ja työntekijöiden merkitykset voivatkin lähentyä ja etääntyä toisistaan, mutta yhteistä niille on, että molemmat uusiutuvat jatkuvasti.

– Sekä yksilön että organisaation toimijuudelle rakennetaan tulevaisuuden suuntaa tarinoissa, jotka eivät sisällä ainoastaan menneisyyden kokemuksia vaan myös tulevaisuusajattelua, jossa punnitaan arvoja ja merkityksiä. Visuaalinen tarina houkuttelee kuulijaa pysähtymään ja kollegoiden tarinat kiinnostavat.

Tarinankerronta onkin perusolemukseltaan sosiaalinen tapahtuma ja kuulijat vaikuttavat siihen läsnäolollaan, sanoillaan, naurullaan tai hiljaisina hetkinä.

– Digitaalisten tarinoiden yhteinen työstäminen rakentaa kaikkien toimijuutta kun arvoja, identiteettiä ja merkityksiä pohditaan monipuolisesti yhdessä. Muiden tarinoihin samaistutaan ja kertoja ja kuulija ovat vertaisia. Tarinat paljastavat tutuista kollegoista puolia, minkä jälkeen tervehtiminen arjen työtehtävissä on astetta syvempää; tunnen tämän kollegan ajattelua, tunnen tämän kollegan ihmisenä.

***

KM Satu Hakanurmi esittää väitöskirjansa ”Digital Storytelling as a Tool for Learning at Work” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 11.11.2022 klo 12.15. (Turun yliopisto, Educarium, Edu 1).

Väitöstä voi seurata myös etänä osoitteessa https://utu.zoom.us/j/66989000828 . Tilaisuus on suomenkielinen.

Vastaväittäjänä toimii dosentti Sara Sintonen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Mari Murtonen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on kasvatustiede.


Väittelijän yhteystiedot: 0405318079, satu.hakanurmi@utu.fi

>> Väittelijän kuva


>> Väitöskirja on julkaistu sähköisenä UTUPubissa

Luotu 08.11.2022 | Muokattu 08.11.2022