Vertaisopettamista Turun lääketieteellisessä tiedekunnassa jo yli 10 vuoden ajan

05.06.2024

Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa opiskelijat pääsevät opintojensa aikana opettamaan toisiaan ja sitä kautta harjoittelemaan lääkärinkin työssä tarvittavaa opettamisen taitoa. Vertaisopettaminen on osoittautunut arvokkaaksi toiminnaksi sekä opiskelijoille itselleen että myös tiedekunnalle ja sen opetukselle. Tänä vuonna vertaisopettamisen strukturoimiseksi perustettu Lääketieteellisen pedagogiikan opintopolku täyttää 10 vuotta. Tätä juhlistettiin seminaarilla, jossa vertaisopettamista käsiteltiin monipuolisesti eri näkökulmista.

Vas. LPOP-opintopolun vastuuopettaja, dosentti Kati Elima, opetushoitaja Minna-Kaarina Wuorela ja dosentti Jetro Tuulari Lääketieteellisen pedagogiikan opintopolun juhlaseminaarissa.

Turussa lääketieteen opiskelijoille on jo vuodesta 2014 alkaen tarjottu valinnaisopintoina 20 opintopisteen Lääketieteellisen pedagogiikan opintopolkua (LPOP). Opiskelijat käyvät 10 opintopisteen laajuisen Lääketieteellisen pedagogiikan kurssin yhdessä opetushenkilökunnan kanssa ja opettavat vertaisiaan 5-10 opintopisteen verran. Opintopolulle on tähän mennessä osallistunut jo 35 lääketieteen opiskelijaa, ja sille myönnettiin tiedekunnan oppimateriaalin tuottajapalkinto vuonna 2015.

Vertaisopetustoimintaa on myös hammaslääketieteen puolella, jossa se on aloitettu vuotta myöhemmin, vuonna 2015. Hammaslääketieteen pedagogiikan opintopolulle on osallistunut yhdeksän vuoden aikana 19 opiskelijaa.

Ajatus vertaisopettamisesta lääketieteellisessä tiedekunnassa lähti liikkeelle opiskelijalähtöisesti jo vuonna 2009, jolloin mietittiin, miten voitaisiin lisätä kädentaitojen harjoittelua. Opiskelijat toivoivat saavansa varsinaisen kliinisen opetuksen jälkeen vielä mahdollisuuden opintojaksolla opetettujen taitojen lisäharjoitteluun. Toiveet lisäharjoitteluista toteutuivat ensimmäisen kerran vuonna 2011, jolloin järjestettiin C4-kurssille ”Kliinisten taitojen johdantokurssi”, jossa kerrattiin niitä taitoja, joita oli opetettu prekliinisessä vaiheessa ennen kuin opiskelijat siirtyivät C5-kurssille. Kurssi osoittautui erittäin onnistuneeksi, ja se valittiin Turun yliopiston vuoden opintojaksoksi vuonna 2014.

Vertaisopettamista käytännössä. LPOP-linjan Maria Korpela kertaa neurologista statusta neljännen vuoden kandeille ennen neurologian kliinisen harjoittelun alkua.

Tänä vuonna lääketieteellisen pedagogiikan opintopolku täyttää 10 vuotta, ja huhtikuun 2024 lopulla tätä juhlistettiin tiedekunnassa juhlaseminaarilla. Seminaarissa kuultiin puheenvuoroja vertaisopetuksen alkumetreistä aina nykypäivään asti, vertaisopetuksen pedagogista näkökulmaa, entisten vertaisopettajien kokemuksia sekä myös opetuksessaan vertaisopettajia hyödyntäneiden opettajien ajatuksia.

Nykyiset vertaisopettajat Jesse Järvinen, Maria Korpela ja Rasmus Häyry kertoivat seminaarissa kokemuksiaan ja näkemyksiään vertaisopettamisesta.

Seminaarin ohjelma 29.4.2024

Vertaisoppimisessa korostuvat yhdessä oppiminen, yhteisöllisyys ja opettamisen ilo. Vertaisopetus saa vuosi toisensa jälkeen positiivista palautetta, ja sillä on monia tutkittuja hyötyjä sekä vertaisopettajille itselleen että nuoremmille opiskelijoille: opetustilanteen turvallinen ilmapiiri ja suotuisa ympäristö oppimiselle, matala kynnys kysyä sekä opiskelijoiden ja vertaisohjaajien samankaltaiset tietotasot.

Vertaisopettajana toimiminen puolestaan syventää omaa osaamista ja oppimista opettamisen kautta, kehittää vuorovaikutus- ja palautetaitoja, ja samalla päästään harjoittelemaan lääkärin työhön kuuluvaa opetusroolia. Kuten seminaarissa todettiin, jokainen lääkäri on myös opettaja nuoremmalle kollegalle sekä potilaalle. Vuorovaikutustaitoja, ohjaamista ja opettamista onkin hyvä harjoitella jo opiskeluvaiheessa kurssikaverien sekä alempien kurssilaisten kanssa.

Toiveena on, että toiminta jatkuu ainakin vähintään seuraavat 10 vuotta. Paljon onnea vielä kerran Lääketieteellisen pedagogiikan opintopolulle!

Juhlaseminaarin kakkutarjoilu.

 

Teksti: Krista Urmas, Minna-Kaarina Wuorela & Kati Elima
Kuvat: Krista Urmas & Minna-Kaarina Wuorela

Luotu 05.06.2024 | Muokattu 05.06.2024