Kasvatustieteiden laitoksen yhteystiedot

Käyntisosoite:
Educarium, 3. krs (Assistentinkatu 5, Turku)

Postiosoite:
Kasvatustieteiden laitos
20014 TURUN YLIOPISTO

Erikoistutkijat, yliopistotutkijat, tutkijatohtorit ja projektitutkijat

Kasvatustieteiden laitoksen dosentit
 • Doh Pascal, kasvatustieteen dosentti, erityisalana korkeakoulutuksen hallinto ja johtajuus
 • Eskola Jari, kasvatustieteen dosentti, erityisalana tutkimusmenetelmät
 • Hakala Katariina, kasvatustieteen dosentti, erityisesti yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus
 • Hilpelä Jyrki, kasvatustieteen dosentti, erityisalana yhteiskuntafilosofia ja koulutuksen etiikka
 • Itkonen Tiina, erityispedagogiikan dosentti, erityisalana inklusiivinen koulutuspolitiikka
 • Jahnukainen Markku, erityispedagogiikan dosentti, erityisalana käyttäytymis- ja sopeutumisvaikeudet
 • Kinos Jarmo, kasvatustieteen dosentti, erityisalana varhaiskasvatuksen yhteiskunnallis-historiallinen tutkimus
 • Kitinoja Manu, erityispedagogiikan, erityisesti lastensuojelun dosentti
 • Kosunen Sonja, kasvatustieteen dosentti, erityisalana kasvatussosiologia ja kaupunkitutkimus
 • Kuusinen Jorma, kasvatustieteen dosentti, erityisalana kasvatuspsykologia
 • Laitila Tuomo, kasvatustieteen dosentti, erityisalana koulutuksen hallinto ja koulutuksen ohjaus
 • Laine Pertti, kasvatustieteen dosentti, erityisalana henkilöstökoulutus ja työhyvinvointi
 • Mietola Reetta, erityiskasvatuksen koulutussosiologian dosentti
 • Muhonen Reetta, dosentti,  korkeakoulututkimus, erityisesti korkeakoulu- ja tiedepoliittisten aiheiden tutkimus
 • Niemi Anna-Maija, kasvatustieteen dosentti, erityisalana etnografinen ja elämänkulullinen nuorisotutkimus
 • Olkinuora Erkki, kasvatustieteen dosentti, emeritusprofessori
 • Pihlaja Päivi, erityispedagogiikan dosentti, erityisalana inklusiivinen kasvatus
 • Poussu-Olli Hanna-Sofia, erityispedagogiikan dosentti
 • Saari, Antti, dosentti, kasvatustiede, erityisesti kasvatuksen tutkimus- ja teoriatraditiot
 • Saarinen Taina, dosentti, vertaileva koulutustutkimus, erityisesti korkeakoulututkimus
 • Saarivirta Toni, kasvatustieteen dosentti, erityisesti koulutuksen talous ja innovaatiotutkimus
 • Silvennoinen, Piia, aikuiskasvatuksen dosentti, erityisalana haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kohdistuva tutkimus
 • Sinkkonen Hanna-Maija, erityispedagogiikan dosentti
 • Toiskallio Jarmo, kasvatustieteen dosentti, erityisalana aikuis- ja korkeakouluopetus
 • Vanttaja Markku, kasvatustieteen dosentti, erityisesti yhteiskunnallinen nuorisotutkimus
 • Varjo Janne, kasvatustieteen dosentti, erityisalana koulutuspolitiikka ja koulutuksen arviointi
 • Zacheus Tuomas, kasvatustieteen dosentti, erityisalana maahanmuuttajien kotoutuminen ja koulutuspolut