Anna-Maija Niemi profiilikuva
Anna-Maija
Niemi
dosentti, Kasvatustieteiden tiedekunta
yliopistotutkija, Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden laitos, CELE

Contact

+358 29 450 3293
+358 50 574 9703
Assistentinkatu 5
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Koulutussosiologia ja -politiikka
Erityisopetuksen tutkimus
Nuorisotutkimus
Yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus
Inklusiivinen kasvatus ja koulutus
Etnografinen tutkimus
Elämänkulullinen tutkimus

Julkaisut

Järjestä: