Opiskelu kasvatustieteiden laitoksella

Kasvatustieteiden laitos kouluttaa asiantuntijoita kasvatusalan suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus-, hallinto- ja koulutustehtäviin.

Tutkintoon johtava koulutus

Kasvatustieteiden laitos tarjoaa kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavaa koulutusta (kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma). Pääaineena voi olla kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka. Nämä tieteet kuuluvat ns. ihmistieteisiin, yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden leikkauspisteeseen. Laitos tarjoaa kasvatustieteellistä peruskoulutusta vuosittain noin 400 pääaineopiskelijalle sekä lähes 300 sivuaineopiskelijalle.

Muut opinnot

Kasvatustieteiden laitos toteuttaa erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavia opintoja (erityisopettajan opintoja) sekä opettajan pedagogisia opintoja (aikuispedagogiikka ja erítyispedagogiikka) yhteiskunta- ja kasvatustieteilijöille ja humanisteille. Yhteistyössä tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen kanssa toteutetaan myös yliopistopedagogiikan opintoja.

Lisäksi kasvatustieteiden laitos on mukana valtakunnallisessa nuorisotutkimuksen yliopistoverkostossa, YUNETissa, jonka kautta on mahdollista opiskella nuorisotutkimuksen opintoja.

Avoimen yliopiston opetus

Laitoksella on vastuu avoimen yliopiston aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan ja kasvatustieteen opinnoista ja aiheeseen liittyvän tutkimuksen tekemisestä. Vuosittain aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan ja kasvatustieteen perus- ja aineopintoja opiskelee noin 800 opiskelijaa eri paikkakunnilla. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea myös avoimen yliopiston väylän kautta.