Opiskelu kasvatustieteiden laitoksella

Kasvatustieteiden laitos kouluttaa asiantuntijoita kasvatusalan suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus-, hallinto- ja koulutustehtäviin.

Tutkintoon johtava koulutus

Kasvatustieteiden laitos tarjoaa kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavaa koulutusta (kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma). Pääaineena voi olla kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka. Nämä tieteet kuuluvat ns. ihmistieteisiin, yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden leikkauspisteeseen. Laitos tarjoaa kasvatustieteellistä peruskoulutusta vuosittain noin 400 pääaineopiskelijalle sekä lähes 300 sivuaineopiskelijalle.

Muut opinnot

Kasvatustieteiden laitos toteuttaa erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavia opintoja (erityisopettajan opintoja) sekä opettajan pedagogisia opintoja (aikuispedagogiikka ja erítyispedagogiikka) yhteiskunta- ja kasvatustieteilijöille ja humanisteille. Yhteistyössä tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen kanssa toteutetaan myös yliopistopedagogiikan opintoja.

Lisäksi kasvatustieteiden laitos on mukana valtakunnallisessa nuorisotutkimuksen yliopistoverkostossa, YUNETissa, jonka kautta on mahdollista opiskella nuorisotutkimuksen opintoja.

Avoimen yliopiston opetus

Laitoksella on vastuu avoimen yliopiston aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan ja kasvatustieteen opinnoista ja aiheeseen liittyvän tutkimuksen tekemisestä. Vuosittain aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan ja kasvatustieteen perus- ja aineopintoja opiskelee noin 800 opiskelijaa eri paikkakunnilla. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea myös avoimen yliopiston väylän kautta.

Lisätietoa opinnoista

Muutokset opetusaikataulussa
 • Koulutuksesta työelämään opintojaksoa muutettu (31.1.2019)
 • Koulutus ja sukupoli opintojaksoa muutettu (31.1.2019)
 • Tieteellinen toiminta ja tutkimuksellinen lukutaito... opintojaksoa muutettu (31.1.2019)
 • Erityiskasvatuksen organisaatiot ja työ luento ma 28.1. peruttu (18.1.2019)
 • Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ja vahvuudet erityispedagogiikan näkökulmasta aikataulua muutettu (15.1.2019)
 • Oppilaan perustaitojen opettamisen lähtökohtia (J1,J2 ja T1,T2) aikoja muutettu (15.1.2019)
 • Muut opinnot: Työmarkkinat ja -urat kasvatustieteissä aikataulu julkaistu (15.1.2019)
 • Sos. em. 11.2. sali ja lopetusaika vaihtunut (loppuu 15.15) (11.1.2019)
 • Erityisopettajien asiantuntijuus ja sen kehittyminen aikataulua muutettu (9.1.2019)
 • Erityisopetuksen menetelmät (menetelmämessut ) aikataulua muutettu (9.1.2019)
 • Laadullisen tutkimuksen seminaarihuoneita muutettu (9.1.2019)
 • Erityisopettajakoulutus: Erityisopetuksen menetelmät, matematiikan ryhmien I,II, III aikatauluja muutettu (19.12.2018)
 • Sosiaalisemotionaaliset vaikeudet ja vahvuudet, erityispedagogiikan ryhmä opetuksen aikaa muutettu (18.12.2018)
 • Kasvatuksen historian, aikuiskasvatuksen historian ja erityiskasvatuksen historian luento aikaa muutettu (18.12.2018)
 • Erityisopettajan koulutus; Oppilaan perustaitojen opettamisen lähtökohtia 16.1-18.1. ryhmä merkintöjä muutettu (12.12.2018)
 • Erityisopettajan koulutus; Oppilaan perustaitojen opettamisen lähtökohtia 16.1-18.1. ajat näkyvät lukkarikoneessa (4.12.2018)
 • Aspects of Sociology and Politics of Education 17.1. ja 18.1 luentojen paikat vaihdettu (27.11.2018)
 • Aikuispedagogiikka(opettajan pedagogiset opinnot) 26.3. aikaa muutettu (27.11.2018)
 • Itsetuntemus ja työelämävalmiudet aikataulu julkaistu (22.11.2018)
 • Erityisopetuksen menetelmät, motoriikka 1 ja 2 ryhmäopetus lisätty (22.11.2018)
 • Aspects of Sociology luennon 15.1. aikaa muutettu 18.1. (16.11.2018)
 • Kasvatusfilosofian aikaa 26.3. ryhmä 1 aikaa muutettu (20.11.2018)
 • Aikuiskoulutuksen sosiologian luentoaikaa 16.1. 2019 muutettu (20.11.2018)
 • Orientoiva seminaari, kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede aikataulua muutettu (25.10.2018)
 • Aikuispolitiikan tenttiaikaa muutettu 13.12. klo 14-16 EDU3.(11.10.2018)
 • Tieteellinen toiminta ja tutkimuksellinen lukutaidon viimeisen luennon aikaa muutettu (3.10.2018)
 • Empiiristen tutkimusmenetelmien Dokumentti ryhmä 1&2 aikoja muutettu. (2.10.2018)
 • Empiiristen tutkimusmenetelmien Kysely ryhmä 2 aikoja muutettu. (2.10.2018)
 • Työharjoittelun raportointiseminaari ja orientoiva seminaaria muutettu (KASV JA AIKK). (2.10.2018)
 • Käytännöllinen opiskelu II, erityisopettajan opinnot Turku, aikataulua muutettu 27.8.2018