Koulutuspolitiikan, elinikäisen oppimisen ja vertailevan koulutustutkimuksen tohtoriohjelma (4 v)

Tohtorikoulutusta toteutetaan Koulutuspolitiikan, elinikäisen oppimisen ja vertailevan koulutustutkimuksen tohtoriohjelmassa (KEVEKO) kansainvälisessä, monitieteisessä ja vahvasti verkottuneessa tutkimusympäristössä. 

KEVEKO-tohtoriohjelma tarjoaa korkeatasoista ja monipuolista tohtorikoulutusta arvostettujen professorien ja ohjaajien johdolla. Tarjolla on myös monipuolista tukea kansainvälistymiseen ja verkostoitumiseen. Lupaavien kansainvälisten opiskelijoiden osuus KEVEKOn väitöskirjatutkijoista on korkea.

Tohtoriohjelma liittyy erityisesti Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen sekä Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskuksen (CELE) tutkimusalueisiin. Lisäksi KEVEKO toimii aktiivisesti Kasvatusalan valtakunnallisessa monitieteisessä tohtorikoulutusverkostossa (FinEd).