Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • olet kiinnostunut kasvatuksesta, koulutuksesta tai opettamisesta
  • haluat kouluttautua kasvatusalan asiantuntijaksi, jolla on monipuoliset uramahdollisuudet

Oppimisen ja koulutuksen tutkimus on yksi Turun yliopiston tutkimuksen vahvuusaloista. Kaksivuotinen kasvatustieteen maisterin tutkinto-ohjelma toteutetaan kasvatustieteiden tiedekunnassa Turun kampuksella ja on tarkoitettu korkeakoulututkinnon sekä hakukohteen perus- ja aineopinnot suorittaneille. Voit hakea suorittamaan kasvatustieteen maisterin tutkintoa yhteen kolmesta pääaineesta: kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka.

Turun yliopistossa annettava kasvatustieteiden tutkimus ja opetus pohjaa korkealaatuiseen tutkimukseen ja kattaa koko ihmisen elämänkaaren matkan lapsuudesta vanhuuteen. Laaja sivuainevalikoima antaa opiskelijalle hyvät mahdollisuudet kiinnostavien aineyhdistelmien suorittamiseen ja omannäköisen tutkinnon suunnitteluun. Toimivat kansainväliset suhteet mahdollistavat opiskelijavaihdon eri puolille maailmaa.

Maisterin tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä esimerkiksi koulutuksen suunnittelutehtävissä, hallinto- ja kehittämistehtävissä tai kasvatus- ja koulutusalan projekteissa. Voit myös hankkia opettajan kelpoisuuden osana opintojasi hakeutumalla opettajan pedagogisiin opintoihin. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta valmistuneet ovat sijoittuneet valmistumisensa jälkeen hyvin työmarkkinoille.

Sitaatti edu aikuiskasvatustiede roppola 4
Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan kasvatustieteilijöitä, sillä ihmisten välistä vuorovaikutusta ei voida korvata koneilla. Opinnoissa parasta taas on itsenäisyys ja mahdollisuus muokata niistä aivan omanlaisesi.
Pontus Roppola
kasvatustieteiden opiskelija
Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, jolla on merkitystä.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • koulutussuunnittelija
  • henkilöstöasiantuntija
  • opettaja
  • kouluttaja
  • projektikoordinaattori