Erityisopettajan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • haluat kouluttautua erityisopetuksen ja erityispedagogiikan asiantuntijaksi
  • tulet hyvin toimeen ihmisten kanssa
  • olet kiinnostunut ihmisten ja ihmiselämän moninaisuudesta

Erityisopettajan tutkinto-ohjelmaan sisältyy pääaineen opintoja, erityisopettajan opintoja, opettajan pedagogisia opintoja sekä valinnaisia opintoja. Valmistuvalla erityisopettajalla on valmiudet itsenäiseen työskentelyyn ja moniammatilliseen yhteistyöhön sekä valmiuksia erilaisten oppimisen ja koulunkäynnin haasteiden ennaltaehkäisyyn, arviointiin ja tukemiseen.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on laaja-alaiset pedagogiset valmiudet (erityis)opettajan työhön. Sivuaineilla voit hankkia lisäksi (erityis)luokanopettajan tai aineenopettajan kelpoisuuden.

Erityisopettajan kelpoisuuden lisäksi tutkinto-ohjelma antaa valmiudet erityispedagogiikan asiantuntemusta edellyttäviin suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus-, hallinto- ja koulutustehtäviin.

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta valmistuneet ovat sijoittuneet valmistumisensa jälkeen hyvin työmarkkinoille.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • laaja-alainen erityisopettaja
  • koulutussuunnittelija
  • henkilöstönkehittäjä
  • tutkija
  • kouluttaja

Sinua voisi kiinnostaa myös