Erityisopettajan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • haluat kouluttautua erityisopetuksen ja erityispedagogiikan asiantuntijaksi
  • tulet hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa
  • olet kiinnostunut ihmisten ja ihmiselämän moninaisuudesta

Erityisopettajan tutkinto-ohjelmaan sisältyy pääaineen opintoja, erityisopettajan opintoja, opettajan pedagogisia opintoja sekä valinnaisia opintoja. Valmistuvalla erityisopettajalla on valmiudet itsenäiseen työskentelyyn ja moniammatilliseen yhteistyöhön sekä valmiuksia erilaisten oppimisen ja koulunkäynnin haasteiden ennaltaehkäisyyn, arviointiin ja tukemiseen.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on laaja-alaiset pedagogiset valmiudet (erityis)opettajan työhön. Sivuaineilla voit hankkia lisäksi (erityis)luokanopettajan tai aineenopettajan kelpoisuuden.

Erityisopettajan kelpoisuuden lisäksi tutkinto-ohjelma antaa valmiudet erityispedagogiikan asiantuntemusta edellyttäviin suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus-, hallinto- ja koulutustehtäviin.

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta valmistuneet ovat sijoittuneet valmistumisensa jälkeen hyvin työmarkkinoille.

Verna Strandberg
Parasta tulevana laaja-alaisena erityisopettajana on lasten ja nuorten auttaminen sekä koulunkäynnin edistäminen. Opinnoissa käymme läpi monipuolisia sisältöjä, joita hyödynnämme useissa harjoitteluissamme.
Verna Strandberg
erityisopettajaopiskelija

*Tarkistathan voimassaolevat valintaperusteet aina opintopolusta.

Get inspired by the future.
Valmistu ammattiin, jossa voit vaikuttaa.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • laaja-alainen erityisopettaja
  • erityiskasvatuksen asiantuntija
  • koulutussuunnittelija
  • tutkija
  • kouluttaja

Mihin työtehtäviin koulutuksesta valmistuneet ovat sijoittuneet? Katso töissä.fi-palvelusta

Sinua voisi kiinnostaa myös