Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

 • tulet hyvin toimeen ihmisten kanssa
 • olet kiinnostunut lasten ja nuorten kanssa työskentelystä
 • haluat kouluttautua kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen ja oppimisen asiantuntijaksi 
   

Luokanopettajan tutkinto-ohjelmaan sisältyy kasvatustieteen opintoja, opetusharjoittelua sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisia opintoja. Valmistuvalla luokanopettajalla on valmiudet sekä itsenäiseen työskentelyyn että moniammatilliseen yhteistyöhön opettajana ja kasvattajana. Tutkinto-ohjelman tavoitteena on taito kohdata ja opettaa myös kulttuuritaustoiltaan ja valmiuksiltaan erilaisia oppilaita.

Suurin osa luokanopettajaksi valmistuneista työskentelee opetustehtävissä. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on kelpoisuus toimia esiopetuksessa ja luokanopettajana perusopetuksessa luokilla 1-6. Sivuaineiden avulla voit hankkia myös aineenopettajan (esim. liikunnan aineenopettajan) tai erityisluokanopettajan kelpoisuuden.

Tutkinto-ohjelma antaa valmiudet myös kasvatusalan hallinnollisiin, suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystehtäviin. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat ovat sijoittuneet valmistumisensa jälkeen hyvin työmarkkinoille.

Opettajakoulutuslaitoksessa annettava opetus pohjaa korkealaatuiseen tutkimukseen. Laaja sivuainevalikoima antaa opiskelijalle hyvät mahdollisuudet kiinnostavien aineyhdistelmien suorittamiseen ja omannäköisen tutkinnon suunnitteluun. Toimivat kansainväliset suhteet mahdollistavat opiskelijavaihdon eri puolille maailmaa.

Jutta Järvinen
Luokanopettajaopinnoissa on ihanaa, että kaiken pänttäämisen vastapainona on mm. lintubongailua, pianolla säestämistä ja ulkona maataiteen tekemistä.
Jutta Järvinen
luokanopettajaopiskelija

*Tarkistathan voimassaolevat valintaperusteet aina opintopolusta.

Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, jolla on merkitystä.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

 • luokanopettaja
 • aineenopettaja
 • erityisluokanopettaja
 • erityisopettaja
 • esiopettaja
 • rehtori

Mihin työtehtäviin koulutuksesta valmistuneet ovat sijoittuneet? Katso töissä.fi-palvelusta