Seppäsen johtamalle Peruskoulut oppimisen ja hyvinvoinnin keskuksina -hankkeelle tutkimusrahoitus

24.01.2022

Peruskoulut oppimisen ja hyvinvoinnin keskuksina -tutkimushanke on saanut Turun kaupunkitutkimukselta 135 000 euron tutkimusrahoituksen. Tutkimustyöryhmää johtaa kasvatustieteiden professori Piia Seppänen.

Professori Piia Seppäsen hankkeessa tutkitaan painotetun opetuksen luokkien eli niin sanottujen erikoisluokkien vaikutuksia kouluihin, luokkiin, oppilaisiin ja oppimiseen. Turkuun kohdistuvassa hankkeessa analysoidaan painotetun opetuksen jakautumista kaupungin peruskoulujen välillä, oppilaiden valikoitumista sekä miten erilaisilla luokilla opiskelu heijastuu oppilaiden oppimiseen, motivaatioon, hyvinvointiin ja oppimisilmapiiriin.

–Tulokset tarjoavat monipuolista perustietoa Turussa runsaslukuisten erikoisluokkien vaikutuksista koulujen dynamiikkaan sekä lasten ja nuorten oppimisesta ja hyvinvoinnista erilaisissa koululuokissa, Turun yliopiston kaupunkitutkimuksen tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila toteaa.

Turun kaupunki, Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Länsi-Suomen yleishyödyllinen asuntosäätiö myönsivät yhteensä viidelle tutkimushankkeelle yhteensä 600 000 euroa Turun kaupunkitutkimusohjelman mukaiseen tutkimustyöhön.

 

Luotu 24.01.2022 | Muokattu 10.01.2023