Turun yliopiston tutkijakollegiumit

Tutkijakollegiumien tavoitteena on edistää huippututkimusta ja samalla nuorten tutkijoiden tutkijanuran kehitystä.

Turun yliopistossa toimii kaksi monitieteistä tutkijakollegiumia: Ihmistieteiden kollegium (Turku Institute for Advanced Studies, TIAS) ja Luonnontieteiden ja lääketieteen kollegium (Turku Collegium for Science and Medicine, TCSM). 

Turun ihmistieteiden tutkijakollegium (TIAS) edistää huippututkimusta ihmistieteissä. Kollegiumiin kuuluvat yhteiskuntatieteellinen, humanistinen, kasvatustieteiden ja oikeustieteellinen tiedekunta sekä Turun kauppakorkeakoulu.

Turun luonnontieteiden ja lääketieteen tutkijakollegium tarjoaa poikkitieteellisen, monitieteisen ja interaktiivisen tutkijayhteisön post doc -vaiheen ohittaneille luonnontieteiden ja lääketieteen tutkijoille. Kollegiumin tutkimusalaan kuuluvat matematiikka, tietojenkäsittelyoppi, fysiikka, kemia, biokemia, biologia, geologia, maantiede, lääketiede, biolääketiede ja hammaslääketiede, sekä muu näihin rinnastettava tutkimus.