TCSM kollegium ryhmäkuva (11)

Turun yliopiston luonnontieteiden, lääketieteen ja tekniikan tutkijakollegium

Kansainvälisesti tunnustettua tutkimusta luonnontieteiden, lääketieteen ja tekniikan aloilla.

Turun yliopiston luonnontieteiden, lääketieteen ja tekniikan tutkijakollegium (Turku Collegium for Science, Medicine and Technology, TCSMT) on matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan, lääketieteellisen tiedekunnan ja teknillisen tiedekunnan yhteinen. Tutkijakollegiumin tavoitteena on vakiinnuttaa monitieteinen, interaktiivinen tutkimusympäristö dynaamisille luonnontieteiden, lääketieteen ja tekniikan alan tutkijoille. Tutkijakollegiumin tieteenaloihin kuuluvat mm. biologian, biokemian, biolääketieteen, biotekniikan, fysiikan, geologian, hammaslääketieteen, hoitotieteen, kemian, kliinisen lääketieteen, konetekniikan, maantieteen, matematiikan, materiaalitekniikan, tieto- ja viestintätekniikan, tilastotieteen, tulevaisuuden teknologioiden sekä tähtitieteen alat.

Tutkijakollegiumin työkieli on englanti, ja kerromme laajemmin toiminnastamme englanninkielisillä sivuillamme.