Uusi tutkimus tuo lisätietoa luun uusiutumisesta ja osteoporoosista evoluution valossa

17.08.2023

Uusi Turun yliopiston PhyloBone-projektin tutkimus tunnistaa satoja ei-kollageenisia proteiineja luun matriisissa, joilla voi olla säätelyrooleja luun muodostumisessa ja regeneraatiossa. Tutkimus avaa oven uusille hoito- ja ennaltaehkäisytoimenpiteille luun uudistumisen ja osteoporoosin tutkimuksessa.

Osteoporoosi eli luukato on yksi yleisimmistä iäkkäiden luuston ongelmista maailmanlaajuisesti. Noin 9 miljoonaa murtumaa vuodessa – keskimäärin yksi joka kolmas sekunti – johtuu osteoporoosista, joka lisää merkittävästi sairastuvuutta ja kuolleisuutta etenkin kehittyneissä maissa. Koska elinajanodote kasvaa maailmanlaajuisesti, osteoporoosista on tullut lisääntyvä ongelma koko maapallolla.

– PhyloBone-projektissamme hyödynnetään uutta, evoluutiobiologian periaatteisiin perustuvaa lähestymistapaa luunmuodostuksen tutkimiseen, mikä edistää merkittävästi molekyylimekanismien ja uusien lääkekohteiden tunnistamista, sanoo PhyloBone-projektin päätutkija, Turun yliopiston dosentti Pere Puigbò

Luun massasta suurimman osan muodostavalla luumatriisilla on sekä rakenteellisia että sääteleviä rooleja. Matriisin ei-kollageenisilla orgaanisilla komponenteilla on keskeinen tehtävä luun kasvun ja kehityksen säätelyssä. Tiedetään esimerkiksi, että ei-kollageenisella proteiinilla, kuten osteopontiinilla, on tärkeä rooli luun muodostumisessa. Luumatriisissa on kuitenkin satoja proteiineja, joiden merkitys ymmärretään huonosti ja joilla voi olla tärkeä säätelyrooli luun regeneraatiossa eli uusiutumisessa ja osteoporoosissa.

Kaavio luun uusiutumisesta
Phylobone-projekti on rakentanut tietokannan 255 (28 kollageenista ja 227 ei-kollageenista) luun ekstrasellulaarisen matriisin proteiinista. Tietokanta tarjoaa työkalun luun heikkouden ja uusiutumisen tutkimukseen ja tukee uusia hoitomuotoja osteoporoosin hallintaan tulevaisuudessa. Kuva: PhyloBone-projekti, Turun yliopisto

Projektissa on tunnistettu 255 proteiinia 30 selkärankaislajista. Projektin tietokanta on julkaistu Bone Research -lehdessä. Tämän Sigrid Juselius -säätiön ja Japan Society for the Promotion of Science -järjestön rahoittaman hankkeen tavoitteena on toimia arvokkaana ja kattavana resurssina luun uusiutumisen, osteoporoosin, mekanobiologian ja niihin liittyvien alojen tutkijoille.

– Tähänastiset tutkimuksemme osoittavat, että useat ei-kollageeniset proteiinit säätelevät luun muodostumista ja uusiutumista, sanoo Turun yliopiston dosentti Miho Nakamura, PhyloBone-projektin  toinen päätutkija.

– Projektin jatkokehityksessä odotamme saavamme kokeellista näyttöä useiden luuproteiinien säätelyroolista etenkin luun regeneraatiossa ja osteoporoosissa, Nakamura lisää.

Lisätietoja:

dosentti Pere Puigbò, Turun yliopisto
pepuav@utu.fi
+358 40 675 3548

dosentti Miho Nakamura, Turun yliopisto
miho.nakamura@utu.fi
+358 40 640 3346

Kuva medialle:

Media voi hyödyntää vapaasti oheista kuvaa aiheeseen liittyvässä uutisoinnissaan. Mainitsethan kuvan yhteydessä kuvan omistajan.

> Luun uusiutuminen
Phylobone-projekti on rakentanut tietokannan 255 (28 kollageenista ja 227 ei-kollageenista) luun ekstrasellulaarisen matriisin proteiinista. Tietokanta tarjoaa työkalun luun heikkouden ja uusiutumisen tutkimukseen ja tukee uusia hoitomuotoja osteoporoosin hallintaan tulevaisuudessa. (Kuva: PhyloBone-projekti, Turun yliopisto)

Luotu 17.08.2023 | Muokattu 21.08.2023