Turku Institute for Advanced Studies group photo

Turun ihmistieteiden tutkijakollegium (TIAS)

Turun ihmistieteiden tutkijakollegium (Turku Institute for Advanced Studies, TIAS) on humanistisen tiedekunnan, kasvatustieteiden tiedekunnan, oikeustieteellisen tiedekunnan, Kauppakorkeakoulun ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yhteinen kollegium. TIASin tavoitteena on edistää ihmistieteellistä huippututkimusta ja rakentaa poikkitieteellinen tutkijayhteisö.

Tutkijakollegiumin työkieli on englanti, ja kerromme laajemmin toiminnastamme englanninkielisillä sivuillamme.

> Kollegiumin englanninkieliset sivut