Paneelikeskustelu suomalaisen demokratian tilasta 30.3. klo 18 Turun pääkirjastossa

28.03.2023

Miltä suomalaisen demokratian tila näyttää lähestyvien eduskuntavaalien alla? Turun pääkirjastossa järjestetään torstaina 30.3. klo 18 paneelikeskustelu, jossa pohditaan suomalaisen demokratian vahvuuksia ja heikkouksia. Tilaisuus on kaikille avoin.

Vaaleja voidaan pitää kansanvallan huippuhetkenä, mutta myös ilmapuntarina. Demokraattisen järjestelmän toimivuutta mitataankin usein äänestysaktiivisuudella. Myös vaalikeskustelut keräävät kansan vastaanottimien ääreen, sähköistävät kahvipöytäkeskustelut ja tuovat politiikan poikkeuksellisen tiiviisti kansalaisten arkipäivään.

Vaalien aika on hyvä hetki tarkastella suomalaisen demokratian laajempaa kuvaa – vaalituloksen ennakoinnin, puolueiden hetkellisten voimasuhteiden ja päivänpolttavien kiistakysymysten tuolla puolen. Miltä suomalaisen demokratian kokonaistila vaikuttaa juuri nyt?

Turun pääkirjastossa järjestetään torstaina 30.3. klo 18.00–19.30 paneelikeskustelu, joka pureutuu niin kansanvaltamme vahvuuksiin kuin demokratian kipupisteisiinkin. Keskusteluun osallistuvat poliittisen historian yliopistotutkija Jenni Karimäki Helsingin yliopistosta, tutkijatohtori, poliittisen historian dosentti Mona Mannevuo Turun yliopiston tutkijakollegiumista sekä varadekaani, yleisen valtio-opin dosentti Hanna Wass Helsingin yliopistosta. Keskustelua johtaa kollegiumtutkija, yleisen valtio-opin dosentti Timo Pankakoski Turun yliopistosta. Tilaisuus on kaikille avoin.

Paneelissa pohditaan demokratian kokonaistilaa vaalien, osallistamisen eriarvioisuuden, polarisaation ja yhteiskunnallisen keskustelun kärjistymisen sekä vaikuttajaviestinnän näkökulmista. Keskustelussa avataan myös koronapandemian ja muiden viimeaikaisten kriisien merkitystä demokratiakehitykselle.

Paneelin järjestävät Turun kaupunginkirjasto, Turun yliopiston tutkijakollegium (TIAS) sekä strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama JuRe-konsortio (Oikeudenmukainen toipuminen pandemiasta).

Luotu 28.03.2023 | Muokattu 29.03.2023