Jussi-Pekka
Järvinen
tohtorikoulutettava, OKL Turku
yliopisto-opettaja, Opettajankoulutuslaitos

Ota yhteyttä

+358 29 450 3607
+358 50 339 4835