Anni Holmström profiilikuva
Anni
Holmström
tohtorikoulutettava, Opettajankoulutuslaitos (Turku)
KM

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

opettajien ja oppilaiden hyvinvointi
moniammatillinen yhteistyö

Tutkimus

Väitöstutkimukseni käsittelee moniammatillista yhteistyötä opettajien ja oppilaiden hyvinvointia edistävänä tekijänä suomalaisessa peruskoulussa. Tarkastelen tutkimuksessani hyvinvointia sitoutumisen, uupumuksen ja minäpystyvyyden näkökulmasta. Koska moniammatillisesta yhteistyöstä kouluissa ja sen vaikutuksista opettajiin ja oppilaisiin ei toistaiseksi ole selkeää kokonaisymmärrystä, toivon tutkimukseni tuottavan uutta, tärkeää tietoa aiheesta.

Julkaisut

Järjestä: