OKL Rauma

Minustako opettaja? Aineenopettajaksi opiskelu ja uranäkymät

Time

17.1.2019 at 10.00 - 14.30
Haku opettajan pedagogisiin opintoihin (aineenopettajakoulutus ja aikuispedagogiikka) lukuvuodelle 2019-2020 on käynnistynyt. Hakuaika päättyy 31.1.2019 klo 15.00. Minustako opettaja? Kasvatustieteiden tiedekunta järjestää torstaina 17.1.2019 klo 10.00-14.30 Turun normaalikoululla aineenopettajaksi...

Raumalla opettajiksi opiskelleet namibialaiset viimeistelevät opintonsa Namibiassa – kandiksi valmistuminen koittaa ensi syksynä

10.12.2018

Rauman opettajankoulutuslaitoksella opettajiksi opiskelevat 24 namibialaista palaavat joulukuun alussa kotimaahansa viimeistelemään koulutuksensa Namibiassa. Ennen tutkinnon valmiiksi suorittamista opiskelijoilla on edessä kolmen kuukauden harjoittelujakso omassa kotimaassaan. Myös koulutuksen viimeistelystä vastaa Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Rauman opettajankoulutuslaitos.

Ulkomaille muuttavien lasten tärkeää päästä mukaan lapsuuttaan koskevaan päätöksentekoon (Väitös: KM Tiina Niemi, 14.12.2018, kasvatustieteet)

Globaali liikkuvuus on kasvussa ja yhä useampi suomalaislapsi muuttaa vanhemman työn vuoksi ulkomaille. KM Tiina Niemen väitöstutkimus tarkentaa kuvaa suhteellisen vähän tutkitusta ulkomailla vietetyn lapsuuden arjesta sekä sopeutumisen haasteista ja nostaa esiin erilaisia keinoja vieraaseen kasvuympäristöön sopeutumiseksi

Nuorten lukuintoa edistetään yliopiston, kirjallisuusseuran ja liigajääkiekkojoukkueen yhteisessä projektissa

29.11.2018

Useat kansainväliset lukutaitotutkimukset osoittavat, että erityisesti poikien lukemaan innostaminen on haastavaa.  Lasten ja erityisesti poikien lukuharrastuksen tukeminen vaatiikin jatkuvasti uudenlaisia avauksia. Turun yliopisto, Väinö Riikkilä -kirjallisuusseura, Rauman Lukko sekä kirjailija Tapio Koivukari toteuttavat yhteisen kirja-, video- ja lukupiirihankkeen, jolla pyritään edistämään lasten intoa tarttua kirjaan.

Oppilaitokset saavat uuden turvallisuuden hallinnan mallin

06.09.2018

Turun yliopiston opettajankoulutus on ollut mukana kehittämässä turvallisuuden hallinnan mallia oppilaitoksille. Suomalaisia oppilaitoksia on yleisesti pidetty turvallisina työskentely-ympäristöinä, mutta viime vuosina niissä on tunnistettu runsaasti turvallisuushaasteita. Näihin haasteisiin on tarttunut Työterveyslaitoksen ja Turun yliopiston yhteinen EduSafe-tutkimus- ja kehittämishanke.

Satakunnan korkeakoulusäätiö lahjoittaa Turun yliopistolle varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuurin

16.08.2018

Satakunnan korkeakoulusäätiön hallitus on päättänyt lahjoittaa Turun yliopistolle 260 000 euroa varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuuriin, joka sijoittuu Rauman opettajankoulutuslaitokseen. Varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuuri on tarkoitus perustaa viideksi vuodeksi. Viisivuotisen professuurin kokonaisrahoitus on 500 000, josta 125 000 rahoitetaan Länsi-Suomen Osuuspankin aiemmin tekemästä lahjoituksesta ja 125 000 Turun yliopiston omalla rahoituksella. Loput rahoituksesta lahjoittaa Satakunnan korkeakoulusäätiö perustuen nyt toteutettuun keräykseen.