Mirva Heikkilä ja Marko Lähteenmäki saivat väitöskirjapalkinnot, Jukka Husu tunnustuksen vertaisarvioinnista

30.12.2022

Opettajankoulutuslaitoksella tohtoreiksi vuonna 2022 väitelleet Mirva Heikkilä ja Marko Lähteenmäki on palkittu ansiokkaista väitöstutkimuksistaan. Heikkilän palkinnon myönsi Suomen Kasvatustieteellinen Seura, Marko Lähteenmäen Haukkalan säätiö. Heikkilän rinnalla Kasvatustieteiden päivillä palkittiin myös dekaani Jukka Husu ensimmäistä kertaa historiassa jaetulla Ansioitunut arvioitsija -palkinnon.

Suomen Kasvatustieteellinen Seura myönsi Mirva Heikkilälle palkinnon hänen väitöstutkimuksestaan Agency as polyphony: Student and primary teachers' narration embedded in theory and practice. Palkintoperusteiden mukaan tutkimus käsittelee luokanopettajaopiskelijoiden ja luokanopettajien toimijuutta yhdistäen aihepiirissä ansiokkaasti teorian ja käytännön.

– Heikkilä osoittaa työssään monipuolista ja innovatiivista metodien soveltamista analysoidessaan aineistonsa narratiivisen menetelmän keinoin, tukeutuen bakhtinilaiseen äänen metaforaan. Samalla hän käsitteellistää alan keskeiset käsitteet osin uudelleen moniäänisyyden kautta, perusteluissa todetaan.

Palkinnon perusteluissa tuodaan esille myös se, että artikkeliväitöskirjan osatutkimukset on julkaistu kansainvälisissä korkeatasoisissa lehdissä, ja ne tarjoavat eväitä opettajankoulutuksen kehittämiseen.

Marko Lähteenmäki vastaanotti Haukkalan säätiön myöntämän Lea Pulkkisen väitöskirjapalkinnon Perhetutkimuksen päivillä. Lähteenmäen väitöskirjan otsikko on Keneen tukeutua isäksi tultua? Pitkittäistutkimus isien ensisijaisista tuen lähteistä ja vertaistuen tarpeesta lapsen ensimmäisinä ikävuosina.

Joka toinen vuosi jaettava Lea Pulkkisen palkinto myönnetään väitöskirjalle, joka käsittelee ansiokkaasti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävää elämän laatua ja palveluita. Palkintoehdokkaat valitsee Perhetutkimuspäivien järjestelytoimikunta, mutta lopullisen valinnan tekee emeritaprofessori Lea Pulkkinen.

Husulle historian ensimmäinen ansioituneen vertaisarvioijan palkinto

Heikkilän palkinto jaettiin kasvatustieteen päivillä. Samassa tilaisuudessa Kasvatus-lehti myönsi professori Jukka Husulle ansioituneen vertaisarvioijan palkinnon.

– Vertaisarviointi on yksi tieteellisen prosessin tärkeimmistä tehtävistä. Se perustuu ajatukseen, että ennen kuin tieteellinen tutkimus saadaan julkaistuksi, sen pitää läpäistä saman alan parhaimpina pidettyjen muiden tutkijoiden arviointi. Vaikka tämä on tieteellisen laadun kannalta ratkaisevan tärkeä vaihe, se jää lähes näkymättömiin. Vertaisarvioijana toimimista ei tunnisteta eikä sen arvoa tunnusteta. Se ei juurikaan meritoi tutkijaa, palkintoperusteissa todetaan.

Monet kieltäytyvätkin tehtävästä, osa ei edes vastaa. Arvioijien hakeminen on muuttunut koko ajan vaikeammaks, ja julkaisujen ilmestymistä saa usein odottaa kauan. Kasvatus-lehti onkin päättänyt nostaa tutkimuksen parrasvaloihin niitä tutkijoita, jotka tekevät vastuullisesti tätä näkymätöntä, mutta ratkaisevan tärkeää työtä.

– Tämä ensimmäisen tieteellinen tunnustus vertaisarvioijalle on päätetty myöntää tutkijalle, joka on vastannut pyyntöihin nopeasti. Ellei hän ole kokenut olevansa tämän alan asiantuntija, hän on nopeasti suositellut jotain muuta asiantuntijaa. Usein hän on kuitenkin tehtävään suostunut, ja lausunnot ovat olleet perinpohjaisia ja rakentavia, palkintoperusteissa todetaan Jukka Hususta.

Tunnustus oli lajissaan ensimmäinen kasvatustieteen saralla, eikä palkitsijoilla ole tietoa muistakaan tieteenaloista, jotka palkitsevat ansioituneita vertaisarvioijia. Jukka Husulle myönnetty palkinto pohjaa vuosina 2020 ja 2021 tehtyihin arviointeihin. Jatkossa palkinto jaetaan joka toinen vuosi.

Lue palkittujen väitösten esittelyt

>> Tutkimustaidot auttavat luokanopettajia toimimaan nykypäivän monimutkaisissa tietoympäristöissä (Väitös: KM, OTM Mirva Heikkilä, 20.5.2022, kasvatustiede)

>> Isät tarvitsevat vertaistukea erityisesti vauvaiän lopulla sekä esikoislapsen syntyessä (Väitös: KM Marko Lähteenmäki, 5.11.2021, kasvatustiede)

Luotu 30.12.2022 | Muokattu 30.12.2022