Asiasana: OKL Turku

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Foneettinen tietoisuus suomen kielen oppimisen apuna

Aika

30.3.2019 klo 9.00 - 15.00
Foneettinen tietoisuus suomen kielen oppimisen apuna –seminaari Miten artikulaatio muovaa akustiikkaa – kuinka suomea äännetään eri lähtökohdista? Seminaaripäivän aikana opitaan ymmärtämään, kuinka ääntämisen muovaaminen vaikuttaa siihen, miltä puhe kuulostaa. Lisäksi keskustellaan erilaisten...

Minustako opettaja? Aineenopettajaksi opiskelu ja uranäkymät

Aika

17.1.2019 klo 10.00 - 14.30
Haku opettajan pedagogisiin opintoihin (aineenopettajakoulutus ja aikuispedagogiikka) lukuvuodelle 2019-2020 on käynnistynyt. Hakuaika päättyy 31.1.2019 klo 15.00. Minustako opettaja? Kasvatustieteiden tiedekunta järjestää torstaina 17.1.2019 klo 10.00-14.30 Turun normaalikoululla aineenopettajaksi...

Satakunnan korkeakoulusäätiö lahjoittaa Turun yliopistolle varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuurin

16.08.2018

Satakunnan korkeakoulusäätiön hallitus on päättänyt lahjoittaa Turun yliopistolle 260 000 euroa varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuuriin, joka sijoittuu Rauman opettajankoulutuslaitokseen. Varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuuri on tarkoitus perustaa viideksi vuodeksi. Viisivuotisen professuurin kokonaisrahoitus on 500 000, josta 125 000 rahoitetaan Länsi-Suomen Osuuspankin aiemmin tekemästä lahjoituksesta ja 125 000 Turun yliopiston omalla rahoituksella. Loput rahoituksesta lahjoittaa Satakunnan korkeakoulusäätiö perustuen nyt toteutettuun keräykseen.

Kulttuurinen moninaisuus varhaiskasvatuksessa -erikoistumiskoulutus alkaa syyskuussa

30.05.2018

Neljän yliopiston yhteinen monimuoto-opintoina toteutettava erikoistumiskoulutus Kulttuurinen moninaisuus varhaiskasvatuksessa (30 op) käynnistyy syyskuussa. Erikoistumiskoulutuksen suorittanut on varhaiskasvatuksen kulttuurisen moninaisuuden asiantuntija, jolla on valmiudet osallistua oman työnsä, työympäristönsä ja kuntansa lisäksi myös kansalliseen kehittämistyöhön.

Yhteiskunta muuttuu – muuttuuko matematiikan opetus?

14.05.2018

Syksyllä käynnistyy uusi verkossa toteutettava Joustavaan matematiikkaan -täydennyskoulutusohjelma. Eri asteiden opettajille suunnatun ohjelman tavoitteena on kehittää matemaattisten aineiden opetustapoja varhaiskasvatuksesta lukioon. Koulutusohjelma on perustettu vastaamaan yhteiskunnassa ja työelämässä kasvaneisiin osaamisvaatimuksiin. Koulutusohjelman tuottavat yhteistyössä Turun yliopisto, Oulun yliopisto ja Jyväskylän yliopisto ja se on Opetushallituksen rahoittama.

Katso kevään publiikin kuvat

11.07.2017

Toukokuisen publiikin kuvat ovat katsottavissa nettisivulla. Valmistuneet maisterit voivat myös ladata sivustolta kuvia omaan käyttöön.