Tiedekunnan KAS!-blogi kertoo tutkimusalasta ja elämästä tiedekunnassa

03.09.2021

KAS!-blogi tutustuttaa Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan, Turun ja Rauman normaalikoulujen sekä Pikkunorssin elämään. Joka toinen viikko julkaistavassa blogissa tutkijat, opettaja ja opiskelijat kertovat työstään, opinnoistaan ja elämästään. Ota blogi seurantaasi.

KAS!-blogi syntyi jo vuosia sitten innokkaiden tohtorikoulutettavien hersyvistä keskusteluista. Alkuvaiheessa kirjoittajina olivat kasvatustieteiden laitoksen väki, nyt mukana ovat kaikki tiedekuntalaiset sekä normaalikoulut ja Pikkunorssi.

Uuden kauden avaavat Turun HOHTO- eli Hyvinvoinnin ja oppimisen tuki opettajankoulutuksessa -tiimiläiset apulaisprofessori Minna Kyttälä, yliopistonlehtorit Tiina Annevirta, Marita Neitola, Minna Saarinen ja Jaanet Salminen sekä projektitutkija Milla Rantamäki.

 – HOHTO-hanke haastaa meitä opettajankouluttajia pohtimaan yhdessä uudenlaista opettajuutta moninaisuuden, tasa-arvoisuuden ja osallisuuden hengessä! Keväällä käynnistynyt kaksivuotinen hanke tarjoaa meille kaikille opettajankouluttajille mahdollisuuden syventää ymmärrystä inkluusiosta, yhteisopettajuudesta ja monenlaisista oppimisen edellytyksistä sekä mahdollisuuksia pohtia näitä asioita myös opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien näkökulmasta, tiimiläiset kirjoittavat.

>> Lue HOHTOa opettajankoulutukseen!
>> Ota blogi seurantaan

 

Luotu 03.09.2021 | Muokattu 06.09.2021